Вітаємо з присудженням вчених звань і наукових ступенів!

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №420 від 15.04.2021 наступним науково-педагогічним працівникам університету присуджено вчені звання:

  • Лавруку Віталію Валерійовичу – професора кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем;
  • Цвігун Інні Анатоліївні – професора кафедри обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу;
  • Кобернюк Олені Тарасівні – доцента кафедри екології, карантину і захисту рослин;
  • Левицькій Вікторії Андріївні – доцента кафедри інфекційних та інвазійних хвороб;
  • Савіцькій Світлані Іванівні – доцента кафедри обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу;
  • Чайковській Ользі Володимирівні – доцента кафедри іноземних мов.

Міністерством освіти і науки України затверджено рішення Атестаційної колегії МОН України про присудження наукових ступенів кандидата наук (наказ МОН України від 15.04.2021 № 420):

  • кандидата економічних наук Білянському Юрію Олександровичу, за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», тема дисертаційної роботи «Інституційне забезпечення розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств в умовах євроінтеграції»;
  • кандидата сільськогосподарських наук Мордванюк Мирославі Олексіївні за спеціальністю 06.01.09 «Рослинництво», тема дисертаційної роботи «Формування продуктивності зерна нуту та його якісних показників залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу Правобережного».

Зичимо подальших професійних і наукових звершень в освітньо-науковій діяльності!