ЩОРІЧНЕ ЗВІТУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ

Відповідно до наказів ректора № 97 від 24 травня 2024 року та № 116 від 14 червня 2024 року у Закладі вищої освіти «Подільський державний університет» з 24 по 28 червня проведено щорічне оцінювання науково-педагогічних працівників університету за результатами перевірки рейтингів та звітування, що регламентується Положенням про організацію освітнього процесу та Положенням про щорічне оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників та визначення їхніх рейтингів.

Для організації та проведення звітування, перевірки рейтингів та оцінювання наказом ректора № 97 від 24 травня 2024 року затверджено склад комісії під головуванням ректора університету, доктора економічних наук, професора, академіка НААН, заслуженого працівника сільського господарства України Володимира ІВАНИШИН. Модератором засідань комісії виступала проректор з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності, доктор економічних наук, професор Оксана БЯЛКОВСЬКА. Членами комісії були керівники структурних підрозділів, які безпосередньо долучені до функціонування системи забезпечення якості вищої освіти в університеті.

Основною метою оцінювання було не лише визначення відповідності кваліфікації науково-педагогічних працівників займаній посаді, але й їх умотивована участь у покращенні системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти через організацію освітнього процесу, інтеграцію наукових досліджень та міжнародної діяльності, підвищення кваліфікації, стажування, використання результатів наукових досліджень та впровадження їх у навчальний процес, створення умов для реалізації потенціалу особистості здобувача освіти. Також, увага комісії була приділена інформації про рівень наукової та професійної активності кожного науково-педагогічного працівника, що засвідчується виконанням не менше чотирьох досягнень із перелічених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених Постановою КМУ в редакції від 24.03.2021р. №365

Загалом процес оцінювання відбувався у форматі живої дискусії та обговорень із застосуванням SMART-методів, що передбачають визначення конкретних завдань та рекомендацій із зазначенням термінів їх виконання. Для деканів факультетів та директорів інститутів, завідувачів кафедр та науково-педагогічних працівників було визначено релевантні цілі, виконання яких матиме позитивне відображення для рейтингу університету.

 

Методист навчально-методичного відділу

забезпечення якості вищої освіти

Оксана СІДЛЕЦЬКА

 

Фото: Вадим КОШЕЛЕВСЬКИЙ