Семінар «Академічна доброчесність у ЗВО «ПДУ»» для аспірантів

З метою запровадження правил і норм академічної доброчесності та дотримання стандартів чесної та високопрофесійної діяльності науково-педагогічних і педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти у науково-дослідницькій сфері та освітньому процесі 27 жовтня 2022 року доцентом кафедри математики, інформатики та академічного письма Ольгою ПРОКОПОВОЮ було проведено методичний семінар для аспірантів «Академічна доброчесність у ЗВО «ПДУ»».

Дотримання принципів академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу не лише підвищує якість освіти, формує довіру до результатів навчання, а й посилює успішність випускників. Однією з умов формування доброчесного академічного середовища є розуміння усіма стейкголдерами освітнього процесу необхідності дотримання принципів академічної доброчесності; при цьому найдієвішим заходом для формування відповідної компетентності у здобувачів є роз’яснювальна робота серед академічних груп.

Під час заходу здобувачі обговорили проблемні питання академічної доброчесності, інтелектуальної власності та крадіжки інтелектуальної власності, можливі наслідки дотримання чи не дотримання принципів доброчесності. Також учасникам освітнього процесу була надана інформаційна та технічна допомога у використанні онлайн-сервісів для перевірки студентських робіт на плагіат, зокрема кандидатських робіт. Організатори семінару окреслили низку слушних порад, що стануть підґрунтям успіху для забезпечення якісної освіти, які запобігатимуть проявам академічної недоброчесності.