053 Психологія - ОС «магістр»

Вибіркові компоненти загальної підготовки університетського каталогу

ВКЗПУК 1. Менеджмент персоналу
ВКЗПУК 1. Бізнес управління
ВКЗПУК 1. Теорія організації

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Моделювання технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Транспортне діловодство
ВКФПМФК 1. Інноваційний менеджмент
ВКФПМФК 1. Агробізнес: оцінка та розвиток
ВКФПМФК 1. Управління проектами в енергетиці
ВКФПМФК 1. Організація бізнесу при виробництві і переробці продукції тваринництва
ВКФПМФК 1. Історія розвитку садівництва, овочівництва і виноградарства
ВКФПМФК 1. Зональні системи землеробства
ВКФПМФК 1. Інформаційні технології в наукових дослідженнях землеустрою
ВКФПМФК 1. Продовольча безпека та виробництво екологічно чистої продукції
ВКФПМФК 1. Планування зеленого будівництва
ВКФПМФК 1. Діяльність психолога-реабілітолога в системі інклюзивної освіти
ВКФПМФК 1. Мехатронні системи
ВКФПМФК 1. Фінансове посередництво
ВКФПМФК 1. Управління розвитком компанії
ВКФПМФК 1. Управління підприємством у бізнес-середовищі
ВКФПМФК 1. Управлінський контроль

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Психосоматика і соматопсихологія
ВКФППК 1 Психологія посттравматичної реабілітації та реадаптації
ВКФППК 1. Системна сімейна психотерапія
 
ВКФППК 2. Духовні практики у реабілітаційній психології
ВКФППК 2. Психологічні технології бізнес-тренінгу
ВКФППК 2. Дистанційне психологічне консультування
 
ВКФППК 3. Реабілітаційна психологія в роботі з людьми літнього віку
ВКФППК 3. Етика соціальних, поведінкових та реабілітаційних досліджень
ВКФППК 3. Поліграфологічні дослідження в реабілітаційній практиці
 
ВКФППК 4. Психологія харчових розладів
ВКФППК 4. Психологія здоров’я та емоційний дистрес
ВКФППК 4. Реабілітаційна анімалотерапія
 
ВКФППК 5. Робота психолога в реабілітаційно-курортних закладах, центрах соціальної підтримки
ВКФППК 5. Психологія профайлингу
ВКФППК 5. Психологія розвитку професійної кар’єри