1342

Фугело Павліна Миколаївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

: (097) 327 00 66
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-2166-0206
Scholar
Publons

Місце і дата народження:
27 червня 1982 року в м. Кам'янці-Подільському Хмельницької області.


Освіта:
Повна вища. В 2005 році закінчила Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю «Облік і аудит», ОС магістр.

Кандидатську дисертацію на тему: “Антиризикові засади державного регулювання аграрного підприємництва” захистила у 2013 році.

Вчене звання доцента присвоєно у 2016 році.


Напрям наукового дослідження:
«Напрями розвитку бюджетної системи України»


Викладає навчальні дисципліни:
«Бюджетна система», «Бюджетний менеджмент», «Місцеві фінанси», «Управління фінансовими ризиками», «Фінансова математика»


Діяльність:

  • З вересня 2009 року по вересень 2014 року – асистент кафедри фінансів і кредиту Подільського державного аграрно-технічного університету.
  • З вересня 2014 року по серпень 2019 року – доцент кафедри фінансів і кредиту, а потім кафедри фінансів, банківської справи та страхування Подільського державного аграрно-технічного університету.
  • З вересня 2019 року по теперішній час – доцент кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем Подільського державного аграрно-технічного університету.
  • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

 Наукові статті:
1. Фугело П.М.,Фугело М.А., Васильєва О.М. Освітні проблеми математизації наук / Фугело П.М. // Вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка. - 2019. № 1 (39). - С. 62-71.
2. Фугело П.М. Освітні проблеми математизації наук / П.М. Фугело, М.А. Фугело, О.М. Васильєва // Вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка. - 2019. № 1 (39). - С. 62-71.
3. Savitska S., Fugelo P. Economic evaluation of investment activity of agricultural enterprises in Ukraine /  S. Savitska, P. Fugelo // Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy: materials of the international scientific conference on June 7–8, 2018– Warsaw :
4. Фугело П.М. Економічні знання – невід’ємна складова фахової грамотності аграріїв / П.М. Фугело, М.А. Фугело // Науковий журнал «Молодий вчений».- 2017. - №6(46). - С. 514-518.
5. Фугело П.М. Роль держави у регулюванні ризиків аграрного виробництва / П.М. Фугело // Глобальні та національні проблеми економіки.-2015.-№8.- Режим доступу: http://global-national.in.ua
6. Фугело П.М. Специфіка і стан соціального захисту безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб / П.М. Фугело // Інноваційна економіка.-2015.-№4[59].- С. 193-197
7. Фугело П.М.  Спеціальні математичні методи аналізу та прогнозування розвитку фінансово-економічіних систем в умовах невизначеності і ризику / П.М. Фугело, М. А. Фугело // Зб. наук. праць ПДАТУ. –  2015.  – №23. – С. 89-101.
8. Фугело П.М. Сутність, організація та шляхи підвищення ефективності бюджетного контролю на місцевому рівні / П.М. Фугело // Ефективна економіка.-2015.-№10.- Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/
9. Фугело П.М. Визначення антиризикової орієнтованості  загальних і аграрних правових актів України / П.М. Фугело // Зб. наук. праць ПДАТУ. –  2014.  – №22.-С.261-266
10. Фугело П.М. Напрями узгодження наукових основ агропромислового виробництва з національною системою управління безпекою і якістю    / П.М. Фугело // Зб. наук. праць ПДАТУ. –  2013.  – №21. – С. 244–250.
11. Фугело П.М. Антиризикова спрямованість правових механізмів державного регулювання аграрного підприємництва / П.М. Фугело // Економіка АПК. – 2013. – №2. – С. 119–124.

Монографії:
1. Фугело П.М. Становлення антиризикової функції державного регулювання аграрного підприємництва на основі системи ризик-менеджменту / П.М. Фугело // Стан та передумови стійкого розвитку аграрного сектору в умовах трансформаційних процесів у світовій економіці : монографія; за  ред.  Ю. О. Нестерчук. – Умань: Візаві, 2013. – С. 232–239.
2. Vasulyeva Olena, Fugelo Pavlina Agrarian education of Ukraine: psychological, pedagogical, and economic aspects / Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. – 1st ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. – 626 p.

Методичні рекомендації:
1. Фугело П.М. Бюджетна система. Методичні рекомендації до проведення лекцій  для здобувачів першого (бакалаврського ) рівня вищої освіти  072 «Фінанси, банківська справа та страхування», Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2019.
2. Фугело П.М. Бюджетна система. Методичні рекомендації до проведення практичних та семінарських занять  для здобувачів першого (бакалаврського ) рівня вищої освіти  072 «Фінанси, банківська справа та страхування», Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2019.
3. Фугело П.М. Бюджетна система. Методичні рекомендації для проведення діагностики знань  для здобувачів першого (бакалаврського ) рівня вищої освіти  072 «Фінанси, банківська справа та страхування», Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2019.
4. Фугело П.М. Навчально-методичний комплекс для вивчення дисципліни «Бюджетний менеджмент» студентами спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит», Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2015.
5. Фугело П.М. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни  «Фінансова математика» для студентів спеціальності  6.030508 «Фінанси і кредит», Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2015.