2114

Лаврук Віталій Валерійович

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

: (067) 492 33 77
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-0778-7227
Scholar
Publons
Scopus
ResearchGate

Місце і дата народження:
4 жовтня 1974 року в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області


Освіта:
Повна вища. У 1996 році закінчив Подільську державну аграрно-технічну академію (сьогодні Подільський державний університет) за спеціальністю «Облік і аудит» спеціалізація «Фінансування і кредитування АПК» та здобув кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку і фінансів.

Кандидатську дисертацію на тему: “Механізм формування та використання Державного бюджету (на матеріалах підприємств АПК)” за спеціальністю 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит захистив у 2000 році.
Вчене звання доцента кафедри фінансів присвоєно у 2005 році.

Докторську дисертацію на тему: «Економічна модернізація тваринництва як умова продовольчого забезпечення населення України» захистив у 2018 році.


Напрям наукового дослідження:
«Фінансове забезпечення модернізації та розвитку тваринництва».


Викладає навчальні дисципліни:
Фінанси, Гроші і кредит, Методика наукових досліджень, Фінансовий менеджмент, Фінансово-кредитні системи зарубіжних країн, Фінанси зарубіжних корпорацій, Кредитування, Фінансове посередництво.


Діяльність:

 • З червня 1996 року по вересень 2001 року – головний економіст відділу доходів відділення державного казначейства у Кам'янець-Подільському районі.
 • З вересня 2001 року по липень 2002 року – асистент кафедри бухгалтерського обліку і фінансів Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З липня 2002 року по грудень 2003 року – доцент кафедри бухгалтерського обліку і фінансів Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З грудня 2003 року по липень 2011 року – доцент кафедри фінансів Подільської державної аграрно-технічної академії (з 2004 року – Подільський державний аграрно-технічний університет).
 • З липня 2011 року по липень 2015 року – завідувач кафедри фінансів і кредиту Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З липня 2015 року по серпень 2016 року – завідувач кафедри землеустрою і кадастру Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2016 року по серпень 2018 року – доцент кафедри  геодезії та землеустрою Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2018 року по серпень 2019 року – завідувач кафедри геодезії та землеустрою Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2019 року по теперішній час – професор кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті

 1. Risks management in small and medium-sized enterprises. Науковий вісник Полісся. – 2018. № 4 (16). С. 72-79.
 2. Verification of social and economic determination of crime in Ukraine. Jornal of advanced research in law and economic, Volume IX, Issue 7(37). 2018. P.2363-2371 (Scopus).
 3. Reputation risk management companies based on competence approach. Journal of Association for Information Communication Technology, Education and Science. Vol. 8, № 2, Маy 2019. P.516-524 (Scopus).
 4. Проблемы возрождения и развития отрасли животноводства в Украине. Przegląd Wschodnioeuropejski («Восточноевропейское обозрение»). – Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 2019. №X. C. 201-213 (Scopus).
 5. Фінансове забезпечення конкурентоспроможного розвитку тваринництва. Вісник Одеського національного університету. Економіка» Том 24 Випуск 4 (77) 2019. С.133-137.
 6. Стратегія державної фінансової підтримки тваринництва. Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління", Том 30 (69). N 5, 2019. С. 114-121.
 7. Methodology of research of the process of economic modernization and development of livestock industry in the conditions of deficit of financial resources. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2019. Vol. 5. No. 4. Pp. 137–155. URL: http://are-journal.com (Scopus).
 8. Сучасний стан та завдання інвестиційного забезпечення розвитку галузей сільського господарства. Інвестиції: практика та досвід. 2020. №.2. С.5-11.
 9. Kateryna Andriushchenko, Vitalii Lavruk, Vitalii Tkachuk, Vita Kovtun, Oleksandr Datsii,  Ganna Ortina, Helena Petukhova. Management of the Process of Formation of Financial and Credit Infrastructure to Support Agricultural Enterprises // International Journal of Financial Research. – 2021. – Vol. 12, No. 1. – P. 137-143. DOI: http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijfr/article/view/18596/12090
 10.  Лаврук В. В., Покотильська Н. В., Лаврук О. С. Розвиток кооперативних та інтеграційних зв’язків за виробництва продукції свинарства / В. В. Лаврук, Н. В.Покотильська, О. С. Лаврук // Економіка та управління АПК: збірник наукових праць. Білоцерківський національний аграрний університет. – Біла Церква: БНАУ, № 1 (162), 2021. – С.95-111.
 11.  Lavruk,V., Korzhenivska,N., Tkachuk,V., Lavruk,O., Heldak,M. (2021), Management  of  reproduction  of  the  livestock  branch  as  the  basis  of  its  innovation and investment  development. Agricultural  and  Resource  Economics,  vol.7,  no.3, pp. 200-222. https://doi.org/10.51599/are.2021.07.03.12 (Scopus).
 12.  Лаврук В. В., Славіна Н. А., Лаврук О. С. Управління розвитком сільськогосподарських обслуговуючих молочних кооперативів: проблеми та перспективи / В. В. Лаврук, Н. А. Славіна, О. С. // Лаврук Агросвіт. – № 9, 2022. – С. 36-43. https://DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.36
 13.  Andriushchenko, K. , Liezina, A., Lavruk, V., Sliusareva, L., Rudevska, V. Іntelligent enterprise capital control based on markov chain. Acta Innovations, 2022, 2022(45), pp. 18–30 https://bibliotekanauki.pl/articles/2175198 (Scopus).
 14.  Лаврук В.В. Національна політика у сфері інвестиційної підтримки інноваційних технологій / В. В Лаврук, О. С. Лаврук // Інвестиції: практика та досвід. 2023. № 8. С. 7–14. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.8.7

Монографії

 1. Інвестиційне забезпечення інноваційних проектів в агропромисловому виробництві: теорія, методологія, практика. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. 380 с.
 2. Мотиваційний механізм розвитку аграрних підприємств. Кам’янець-Подільський: ПП ˮМедобори-2006ˮ, 2015. 264 с.
 3. Економічна модернізація тваринництва як умова продовольчого забезпечення населення України. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. 412 с.

Навчальні посібники

 1. Обґрунтування прийнятих рішень проектування механізованих технологічних процесів у тваринництві. [Бендера І.М., Лаврук В.П., Єрмаков С.В., Дуганець В.І., Лаврук В.В. та ін.] / за ред. І.М. Бендери, В.П. Лаврука. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2011р. С. 381-404.

Методичні рекомендації

 1. Наскрізна програма та методичні рекомендації до проведення навчальної, виробничої і переддипломної практик студентів галузі знань  “Економіка і підприємництво” спеціальності «Фінанси і кредит» за ОПП «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр». Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет.
 2. Методика наукових досліджень [Текст] : методичні рекомендації до практичних занять (для здобувачів ОС «магістр» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 3.  Методика наукових досліджень [Текст] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи (для здобувачів ОС «магістр» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 4. Конспект лекцій з дисципліни «Гроші і кредит» для здобувачів ОС бакалавр» першого (бакалаврського) рівня за спеціальність  051 «Економіка 071 «Облік і оподаткування»               073 «Менеджмент» 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 5.  Методика наукових досліджень [Текст] : методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни  (для здобувачів ОС «магістр» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 6.  Фінансово-кредитні системи зарубіжних країн [Текст] : конспект лекцій (для здобувачів ОС «бакалавр» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»). – Кам'янець-Подільський, 2021. – 334 с.
 7.  Методика наукових досліджень [Текст] : тестові завдання до підсумкового контролю знань  (для здобувачів ОС «магістр» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 8.  Методика наукових досліджень [Текст] : конспект лекцій (для здобувачів ОС «магістр» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 9.  Фінанси [Текст] : конспект лекцій (для здобувачів ОС «бакалавр» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 10.  Гроші і кредит [Текст] : конспект лекцій (для здобувачів ОС «бакалавр» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»). Ч2. – Кам'янець-Подільський,  – 468 с.
 11. Фінанси [Текст] : Тестові завдання для підсумкового контролю знань (для здобувачів ОС «бакалавр» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»). – Кам'янець-Подільський, 47 с.
 12.  Методичні вказівки та рекомендації до підготовки, виконання та захисту курсових робіт з дисципліни «Фінанси» студентами спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього  рівня «Бакалавр» / Укладачі: Рудик В.К., Печенюк А.В., Лаврук В.В. та інші; за заг. ред. Рудика В.К..  – Кам‘янець-Подільський : ПДАТУ, 30 с.