1738

Лаврук Віталій Валерійович

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

: (067) 492 33 77
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-0778-7227
Scholar
Publons
Scopus
ResearchGate

Місце і дата народження:
4 жовтня 1974 року в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області


Освіта:
Повна вища. У 1996 році закінчив Подільську державну аграрно-технічну академію (сьогодні Подільський державний університет) за спеціальністю «Облік і аудит» спеціалізація «Фінансування і кредитування АПК» та здобув кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку і фінансів.

Кандидатську дисертацію на тему: “Механізм формування та використання Державного бюджету (на матеріалах підприємств АПК)” за спеціальністю 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит захистив у 2000 році.
Вчене звання доцента кафедри фінансів присвоєно у 2005 році.

Докторську дисертацію на тему: «Економічна модернізація тваринництва як умова продовольчого забезпечення населення України» захистив у 2018 році.


Напрям наукового дослідження:
«Фінансове забезпечення модернізації та розвитку тваринництва».


Викладає навчальні дисципліни:
Фінанси, Гроші і кредит, Методика наукових досліджень, Фінансовий менеджмент, Фінансово-кредитні системи зарубіжних країн, Фінанси зарубіжних корпорацій, Кредитування, Фінансове посередництво.


Діяльність:

 • З червня 1996 року по вересень 2001 року – головний економіст відділу доходів відділення державного казначейства у Кам'янець-Подільському районі.
 • З вересня 2001 року по липень 2002 року – асистент кафедри бухгалтерського обліку і фінансів Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З липня 2002 року по грудень 2003 року – доцент кафедри бухгалтерського обліку і фінансів Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З грудня 2003 року по липень 2011 року – доцент кафедри фінансів Подільської державної аграрно-технічної академії (з 2004 року – Подільський державний аграрно-технічний університет).
 • З липня 2011 року по липень 2015 року – завідувач кафедри фінансів і кредиту Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З липня 2015 року по серпень 2016 року – завідувач кафедри землеустрою і кадастру Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2016 року по серпень 2018 року – доцент кафедри  геодезії та землеустрою Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2018 року по серпень 2019 року – завідувач кафедри геодезії та землеустрою Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2019 року по теперішній час – професор кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Автор 160 наукових праць, серед яких 3 монографії, 1 навчальний посібник, 11 публікацій в зарубіжних виданнях, в тому числі 3 в журналах, що індексуються в Scopus.

Наукові статті

 1. The role of monitoring in the strategy of economic modernization of production implementation. Przemysl, Nauka i studia, NR 18 (149). 2016. C. 37-43
 2. Державна підтримка модернізації галузі тваринництва. Сталий розвиток економіки. 2017. № 2’2017 [35]. С. 18-25.
 3. Фінансове забезпечення економічної модернізації і розвитку тваринництва аграрних підприємств. Економіка та суспільство. Електронне фахове видання. Мукачівський державний університет. 2017. №9. С. 270-275. Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua.
 4. Інвестиційна підтримка економічної модернізації тваринництва. Інноваційна економіка. 2017. № 3-4(68). С. 33-39.
 5. Risks management in small and medium-sized enterprises. Науковий вісник Полісся. – 2018. № 4 (16). С. 72-79.
 6. Verification of social and economic determination of crime in Ukraine. Jornal of advanced research in law and economic, Volume IX, Issue 7(37). 2018. P.2363-2371 (Scopus).
 7. Reputation risk management companies based on competence approach. Journal of Association for Information Communication Technology, Education and Science. Vol. 8, № 2, Маy 2019. P.516-524 (Scopus).
 8. Проблемы возрождения и развития отрасли животноводства в Украине. Przegląd Wschodnioeuropejski («Восточноевропейское обозрение»). – Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 2019. №X. C. 201-213 (Scopus).
 9. Фінансове забезпечення конкурентоспроможного розвитку тваринництва. Вісник Одеського національного університету. Економіка» Том 24 Випуск 4 (77) 2019. С.133-137.
 10. Стратегія державної фінансової підтримки тваринництва. Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління", Том 30 (69). N 5, 2019. С. 114-121.
 11. Methodology of research of the process of economic modernization and development of livestock industry in the conditions of deficit of financial resources. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2019. Vol. 5. No. 4. Pp. 137–155. URL: http://are-journal.com.
 12. Сучасний стан та завдання інвестиційного забезпечення розвитку галузей сільського господарства. Інвестиції: практика та досвід. 2020. №.2. С.5-11.

Монографії

 1. Інвестиційне забезпечення інноваційних проектів в агропромисловому виробництві: теорія, методологія, практика. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. 380 с.
 2. Мотиваційний механізм розвитку аграрних підприємств. Кам’янець-Подільський: ПП ˮМедобори-2006ˮ, 2015. 264 с.
 3. Економічна модернізація тваринництва як умова продовольчого забезпечення населення України. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. 412 с.

Навчальні посібники

 1. Обґрунтування прийнятих рішень проектування механізованих технологічних процесів у тваринництві. [Бендера І.М., Лаврук В.П., Єрмаков С.В., Дуганець В.І., Лаврук В.В. та ін.] / за ред. І.М. Бендери, В.П. Лаврука. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2011р. С. 381-404.

Методичні рекомендації

 1. Наскрізна програма та методичні рекомендації до проведення навчальної, виробничої і переддипломної практик студентів галузі знань 0305 – “Економіка і підприємництво” спеціальності «Фінанси і кредит» за ОПП «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр». Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет.
 2. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни “Інвестування” студентами напряму 8.030508 “Фінанси і кредит”. Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет.
 3. Методичні рекомендації та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Інвестиційний аналіз» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».      Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет.
 4. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» з дисципліни «Інвестиційний аналіз».          Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет.
 5. Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни «Інвестиційний аналіз» для студентів напряму 6.030508 «Фінанси і кредит». Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет.
 6. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інвестиційний аналіз» для студентів напряму 6.030508 «Фінанси і кредит».      Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет.
 7. Навчально-методичний комплекс для вивчення дисципліни «Бюджетний менеджмент» студентами спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит». Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет.
 8. Навчально-методичний комплекс для вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» студентами денної форми навчання напряму 6.030508 «Фінанси і кредит». Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет.