Навчальна практика на факультеті ветеринарної медицини і технологій у тваринництві

Найліпшим методом пізнання майбутньої спеціальності, особливо лікарської справи, була і є навчальна та виробнича практика.

На факультеті ветеринарної медицини і технологій у тваринництві впродовж тижня проходила навчальна практика для студентів 2 курсу ОС «Магістр» спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» з дисципліни «Гігієна тварин і ветеринарна санітарія» та «Ветеринарна мікробіологія». Під час проходження практики студенти мали можливість закріпити теоретичні знання, отримані під час аудиторних занять, та набути практичних навичок з даних дисциплін.

У перший день практики керівниками практики – викладачами кафедри гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби Національної поліції України доцентом Світланою ЛАЙТЕР-МОСКАЛЮК та асистентом Ігорем ЧОРНИМ традиційно було проведено первинний інструктаж з техніки безпеки під час роботи з приладами та лабораторним обладнанням.

Наступним етапом практичної підготовки було проходження практичного навчання на базі навчально-наукової лабораторії факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві. 

За період проходження практичного навчання студенти набули навичок роботи з термографом, психрометрами статичним та динамічним, анемометром, кататермометром, газоаналізатором, люксметром, аспіратором, провели лабораторну оцінку води. Самостійно здійснили вимірювання температури, вологості, швидкості руху повітря, освітленості, атмосферного тиску, вмісту газів розрахунок та засвоїли зоогігієнічні норми для сільськогосподарських тварин.

Також студенти мали можливість відвідати ДУ "Хмельницький обласний лабораторний  центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", Кам'янець-Подільський районний відділ. Ознайомились із методами санітарно-бактеріологічного дослідження молока, води, повітря, грунту. Навчились готувати живильні середовища, ознайомились із лабораторним обладнанням та їх призначенням, методами стерилізації, порядком відбору проб для бактеріологічного контролю якості проведення дезінфекції. Набули практичних навиків щодо заповнення відповідних супровідних документів.

Заключним етапом навчальної практики була підготовка і виконання індивідуальних завдань згідно програми практики. Під час проходження практики всі студенти виявили зацікавленість та старанність до виконання поставлених завдань, взяли активну участь в обговоренні актуальних питань у ветеринарній медицині.

 

Співробітники кафедри гігієни тварин та ветеринарного забезпечення

кінологічної служби Національної поліції України

доцент Світлана ЛАЙТЕР-МОСКАЛЮК, асистент Ігор ЧОРНИЙ