«Геноцид та етноцид українського народу: історія та сучасність»

16 листопада 2022 року кафедрою права, професійної та соціально-гуманітарної освіти було проведено міжпредметний науково-методологічний семінар на тему: «Геноцид та етноцид українського народу: історія та сучасність».

На заході були присутні директор Навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти доктор економічних наук, доцент Волощук Ю.О., завідувач кафедри іноземних мов кандидат філологічних наук, доцент Гуменюк І.І., викладачі кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності кандидат економічних наук, доцент Печенюк А.П., доктор економічних наук, професор Корженівська Н.Л. та студенти першого курсу факультету агротехнологій і природокористування.

Захід розпочався з виступу кандидата юридичних наук Рарицької В.Б., яка окреслила проблеми міжнародно-правового визначення понять геноциду та етноциду. В продовження теми семінару виступив доктор історичних наук, професор Каденюк О.С. та представив презентацію щодо концепції «русского мира» в сучасній геополітичній реальності та її наслідків для України та світової спільноти.

У цьому контексті в доповіді кандидата історичних наук, доцента Нестеренка В.А. було акцентовано увагу на зв’язку політичних репресій з геноцидом у різні періоди української історії часів панування Російської імперії та входження України до складу Радянського Союзу.

Кандидат історичних наук, доцент Михайлик А.О. у своїй доповіді «Голод як засіб формування «нової людини» в Радянській Україні» висвітлив причини та наслідки політики тоталітарного режиму щодо українства.

Філософське осмислення сутності феномену геноциду та його маніфестація стали предметом доповіді доктора філософських наук, професора Поповича М.Д.

Підсумки науково-методологічного семінару підвела в.о. завідувача кафедри права, професійної та соціально-гуманітарної освіти кандидат історичних наук Боднар А.М., яка звернула увагу на доцільність проведення подібних заходів спрямованих на пропагування історії та формування національної свідомості.

 

Колектив кафедри права, професійної та

соціально-гуманітарної освіти ННІЗДО