ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ

 У Закладі вищої освіти «Подільський державний університет» з 13 по 15 вересня 2023 року відбувалися вступні випробування до аспірантури за спеціальностями 015 «Професійна освіта», 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 201«Агрономія», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 211 «Ветеринарна медицина». Дослідницькі пропозиції, презентовані кожним вступником і відповіді на питання екзаменаційних білетів заслухали та оцінили предметні комісії з фахових вступних іспитів та вступного іспиту з іноземної мови.

Цьогоріч стати здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти виявили бажання 28 осіб. Адже навчання в аспірантурі є важливим етапом реалізації наукового потенціалу і третім (освітньо-науковим) рівнем після здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра та магістра. Після її закінчення науковці захищають дисертаційні дослідження, що є основою отримання наукових ступенів.

 

Завідувачка аспірантури, докторантури

доцентка Наталія Федорчук