Відбувся захист звітів з виробничої практики

27 лютого 2020 року на базі інженерно-технічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету відбулася науково-практична конференція за результатами проходження виробничої експлуатаційно-ремонтної практики здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 4 та 2 СТН курсів денної форми навчання спеціальності 208 «Агроінженерія».

Роботу науково-практичної конференції розпочав декан інженерно-технічного факультету Юрій Іванович Панцир. Також учасників науково-практичної конференції привітала начальник відділу міжнародної та навчально-виробничої практики і працевлаштування Інна Анатоліївна Гоголь.

Зі вступним словом до учасників науково-практичної конференції за результатами проходження здобувачами виробничої практики виступили завідувач кафедри агроінженерії та системотехніки Анатолій Володимирович Рудь, а також завідувач кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту Василь Іванович Дуганець.

За результатами проходження виробничої експлуатаційно-ремонтної практики в різних сільськогосподарських підприємствах, на конференції були представлені змістовні доповіді здобувачами вищої освіти спеціальності «Агроінженерія».

Серед них слід відзначити доповіді: Боднара Артема та Суділковського Олега (ТзОВ «Адамівка Агро»); Микотяка Максима (ВСК «Явір»); Пачуса Дмитра (ФГ «Макалюк»); Кривого Павла (ФГ «Агро 2017»); Хауляка Вадима (ТОВ «Ситний Двір») та інших.

Конференція відзначилась робочим, діалоговим змістом та відповідями здобувачів на запитання, що були задані учасниками конференції.

Традиційне проведення науково-практичної конференції за результатами виробничої практики показує високу її ефективність в плані усвідомлення здобувачами вищої освіти виконаної роботи та широкого кругозору і перспектив у майбутньому.

Завідувач кафедри технічного сервісу
та інженерного менеджменту
кандидат технічних наук, доцент
В.І. Дуганець