Засідання вченої ради 26 травня 2022 року.

26 травня 2022 року відбулося планове засідання вченої ради Закладу вищої освіти «Подільський державний університет», в якому прийняли участь 55 членів ради із 65. Засідання розпочалось з урочистостей. Ректор університету, професор ІВАНИШИН Володимир Васильович привітав члена вченої ради, професора кафедри рослинництва, селекції та насінництва, Заслуженого діяча науки і техніки України ГОРАША Олександра Савича із 70-річчям та побажав йому здоров’я, невичерпної енергії, наснаги та нових здобутків.

Також, ректор університету вручив атестат професора КОРЖЕНІВСЬКІЙ Наталії Леонідівні та атестат доцента ОЛЕНЮКУ Олександру Анатолійовичу.

 

Надалі, вчена рада працювала згідно порядку денного:

1. Оцінка освітньо-наукової діяльності та перспективи розвитку навчально-наукового інституту енергетики (доп. директор інституту, професор МИХАЙЛОВА Людмила Миколаївна)

2. Про шляхи вдосконалення роботи докторантури та аспірантури (доп. завідувач докторантури та аспірантури, доцент ФЕДОРЧУК Наталія Вікторівна)

3. Розгляд і затвердження правил прийому до університету у 2022 році (доп. відповідальний секретар приймальної комісії, доцент ЗЕЛЕНСЬКИЙ Андрій Вікторович)

 

На підставі результатів таємного голосування вчена рада прийняла рішення про присвоєння вченого звання доцента по кафедрі гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби Національної поліції України ТОКАРЧУК Тетяні Сергіївні.

В різному вчена рада розглянула питання і одноголосно прийняла рішення:

- перевести журнал «Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка» у формат електронного фахового видання категорії «Б» з періодичністю видання 2 випуски на рік;

- рекомендувати до зарахування кандидата економічних наук, доцента кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили ДРАНУС Любов Сергіївну до зарахування здобувачем кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування і затвердити тему докторської дисертаційної роботи;

- рекомендувати до опублікування електронні збірники тез доповідей науково-практичних інтернет-конференції, які відбулись в університеті;

- рекомендувати до друку монографії та навчальні посібники.

 

Наступними питаннями вчена рада розглянула та затвердила:

- правила прийому до фахових коледжів університету у 2022 році;

- нові та оновлені освітньо-професійні програми та каталоги вибіркових дисциплін за ліцензованими спеціальностями Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»;

- оновлені освітньо-наукові програми та каталоги вибіркових дисциплін для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальностями;

- освітньо-професійні програми фахових коледжів університету за спеціальностями;

- ряд положень, що регламентують роботу університету.

 

 

Секретар вченої ради, доцент Олена КОБЕРНЮК