Відбулося планове засідання вченої ради 24 вересня 2020 року

24 вересня 2020 року відбулося планове засідання вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету, в якому прийняли участь 49 членів ради із 60.

Вчена рада працювала згідно порядку денного:

 1. Підсумки роботи приймальної комісії з прийому студентів в 2020 році (доп. відповідальний секретар приймальної комісії, доцент Семенов Олександр Михайлович)
 2. Ліквідація і створення нових кафедр (доп. проректор з навчальної роботи, професор Ясінецька Ірина Анатоліївна)
 3. Розгляд і затвердження плану роботи вченої ради на 2020-2021 навчальний рік (доп. учений секретар Кобернюк Олена Тарасівна)
 4. Присвоєння вчених звань
 5. Висунення претендента на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених

На підставі результатів таємного голосування вчена рада прийняла рішення про присвоєння:

 • вченого звання професора по кафедрі фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем Рудику Володимиру Касяновичу;
 • вченого звання доцента по кафедрі іноземних мов Гуменюк Ірині Іллівні;
 • вченого звання доцента по кафедрі енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту Думанському Олександру Васильовичу;
 • вченого звання доцента по кафедрі електротехніки, електромеханіки і електротехнологій Козаку Олександру Володимировичу;
 • вченого звання доцента по кафедрі фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем Зеленському Андрію Вікторовичу;
 • вченого звання доцента по кафедрі садово-паркового господарства, геодезії та землеустрою Петрище Ользі Іванівні;
 • вченого звання доцента по кафедрі професійної освіти Книш Олені Вікторівні.

Також, на підставі результатів таємного голосування вчена рада рекомендувала кандидатуру кандидата ветеринарних наук, асистента кафедри інфекційних та інвазійних хвороб ПДАТУ Горюк Юлії Вікторівни на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Вченою радою одноголосно прийнято рішення про ліквідацію кафедр «Технічного сервісу та інженерного менеджменту» та «Загальнотехнічних дисциплін» і створення кафедри «Технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін» з 01.10.2020р.

Наступним питанням вчена рада розглянула та рекомендувала для подальшого проходження наукової та науково-технічної експертизи на другому етапі конкурсного відбору проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, виконання яких розпочнеться з 2021 року за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, наукові проєкти:

 • "Біотехнологічні основи використання бактеріофагів при органічному одержанні молока" (керівник Горюк Юлія Вікторівна, кандидат ветеринарних наук);
 • "Електромагнітна біотехнологія підвищення врожайності культурних рослин" (керівник Оленюк Олександр Анатолійович, кандидат технічних наук).

Вчена рада також розглянула і затвердила:

 • нову редакцію «Положення про організацію освітнього процесу в Подільському державному аграрно-технічному університеті»;
 • «Положення про порядок та процедури вирішення конфліктних ситуацій, пов'язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією у Подільському державному аграрно-технічному університеті»;
 • «Положення про навчально-науковий інститут заочної і дистанційної освіти»;
 • «Положення про Вчену раду навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти»;
 • «Положення про методичну комісію навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти»;
 • затвердила наукових керівників та індивідуальні плани аспірантів першого року навчання.

Секретар вченої ради, к.с.-г.н.
Олена Кобернюк