Розпочалось стажування за грантовою програмою вишеградського фонду

Згідно затвердженого вченою радою Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» плану науково-педагогічного стажування Зоя ПУСТОВА, доцент кафедри екології і загальнобіологічних дисциплін ФАТПК, з початку вересня розпочала його виконання в Університеті прикладних наук у місті Тарнов (Польща), в рамках контракту з Вишеградським фондом. Відбулося ознайомлення з навчальним закладом, лабораторіями, бібліотечним фондом, призначено наукового керівника, обговорено етапи виконання плану наукової роботи.

 

Доцент кафедри екології і загальнобіологічних дисциплін ФАТПК
Зоя ПУСТОВА