Продовжується стажування по програмі «Erasmus +» здобувачки вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» в Політехнічному університеті м. Картахени (Іспанія)

Продовжується стажування по програмі «Erasmus +» здобувачки вищої освіти спеціальності «073 Менеджмент» Розпутняк Марії, яке розпочалося 31 березня 2022 р. в Політехнічному університеті м. Картахени (Іспанія) та триватиме до 27 липня 2022 р..

Відповідно до «Learning agreement» Розпутняк Марія успішно засвоїла програмні результати та набула загальних і спеціальних компетентностей з таких навчальних дисциплін, як «Human resource management», «Business economy», «Fundamentals of financial economics», «Complements of investment and financing», «Working capital management», «Stock market analysis», «Computerized accounting».

«Human resource management» (Управління людськими ресурсами) як базова фахова дисципліна у підготовці менеджерів допомагає покращити практичні навички роботи менеджера через реалізацію його основних функцій, а саме планування, організацію, мотивацію, прийняття управлінських рішень, контролювання різних сфер управління бізнесом, а також забезпечує підґрунтя для формування навичок стратегічного управління бізнесом на засадах системного і ситуаційного підходів.

Здобувачі виконували практичні завдання, тести, а також робили проект – «Job analysis». Для даного проекту обиралась посада у організації та проводився повний аналіз робочого місця, навичок, досвіду роботи, умов праці тощо.

Схвальну оцінку отримав розроблений в межах цієї дисципліни проєкт Марії Розпутняк «Job analysis»: Agronomist  in Agro-Industrial  holding  «MHP».

Викладання, навчання і атестація наших здобувачів здійснюється англійською мовою, що дозволяє не тільки покращити практичні навички спілкування англійською мовою, але й поглиблено вивчити зарубіжний досвід менеджменту  європейських компаній  та організацію їх бізнесу. По закінченню навчання здобувачі складали іспити з кожної дисципліни. Досвід та знання, отримані під час стажування, неодмінно допоможуть розвитку кар’єри у сфері менеджменту.

Інформацію підготувала
завідувач кафедри менеджменту,
публічного управління та адміністрування
Алла ЧИКУРКОВА