Дискусія з філософії в онлайн режимі

Філософія є теоретичною формою людського мислення та основою формування світогляду, важливою складовою якого є самовдосконалення. В умовах дистанційного навчання студенти мають можливість продемонструвати рівень особистої відповідальності та організованості, чітко спланувавши свою самостійну роботу.

Задля виконання навчальних програм в умовах дистанційного навчання викладачами кафедри теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін Колосюк Іриною та Боднар Аллою підготовлено основні філософські курси онлайн. Для цього використовується весь арсенал сучасних засобів комунікації. В пріоритеті – платформа Moodle, яка надає широкі можливості як для студентів, так і для викладачів. Також пропонується проходження дистанційного курсу на платформі Zoom.

04 травня 2020 року викладачем Боднар А.М. проведено заняття з філософії в online режимі з студентами перших курсів спеціальностей «Агрономія», «Екологія», «Геодезія та землеустрій» на тему «Свідомість як філософська проблема». Доцентом кафедри Колосюк І.А. проведено заняття з філософії за допомогою платформи Zoom на тему: «Проблема буття та свідомості у філософії» зі студентами перших курсів спеціальностей «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» і «Ветеринарна медицина».

Крім того заняття було проведено з здобувачами вищої освіти заочної форми навчання спеціальностей «Агрономія» (3 СТН курс) і «Публічне управління та адміністрування» (1 курс).

Варто відмітити, що студенти досить швидко адаптувалися до дистанційних умов навчання. Наполегливість та організованість – необхідні риси характеру для поступального руху вперед. Успішний перехід на дистанційне навчання в умовах відсутності аудиторних занять яскраво демонструє рівень відповідальності кожного учасника освітнього процесу!

Викладачі кафедри теоретико-правових
 і соціально-гуманітарних дисциплін ПДАТУ
Алла Боднар, Ірина Колосюк