ЗАВЕРШИВСЯ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ ОП «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

          Щирі вітання магістрам освітньої програми «Енергетичний менеджмент» з успішним захистом !

Протягом 20-23 грудня 2023 р. на факультеті енергетики  та інформаційних технологій  працювала екзаменаційна комісія із захисту кваліфікаційних робіт здобувачів (другого) магістерського рівня у складі:

  • Голови, гаранта освітньої програми - завідувача кафедри енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту д.с.-г.н., к.т.н, доцента Олега ТКАЧА;
  • заступника голови – к.т.н, доцента кафедри електротехніки, електромеханіки і електротехнологій Олександра ДУМАНСЬКОГО;
  • члена комісії – к.е.н, доцента кафедри енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту Андрія ПЕЧЕНЮКА;
  • секретаря – старшого лаборанта кафедри енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту Олександра МАРТИНІВА.

        До публічного захисту кваліфікаційних робіт і їх обговорення в межах наукової дискусії долучилася декан, професор Людмила МИХАЙЛОВА.

Тематика кваліфікаційних робіт здобувачів ОС «Магістр»  спрямована на формування таких компетентностей здобувачів вищої освіти, як всебічний професійний, науковий, інтелектуальний та соціальний розвиток у галузі енергетичного менеджменту та енергоефективності у виробничій, комерційній і комунально-побутовій сферах.

Доповіді здобувачів  свідчать про високий рівень знань, практичних навиків та  мотивації майбутніх фахівців.  Члени комісії відмітили досить високий рівень професійних компетентностей здобувачів, які реалізовують наразі набуті знання у сфері енергетичної галузі, більшість з яких працюють в умовах сучасних викликів.

Зокрема, при захисті представлених магістерських кваліфікаційних робіт розглядалися наступні питання:

  • організаційно-енергетичне забезпечення шляхів стимулювання енергозберігаючих інновацій;
  • обґрунтування доцільності впровадження вітро-енергетичних станцій в енергетичних мережах;
  • система енергетичного менеджменту електропередавальних організацій; обгрунтування плану заходів з підвищення енергоефективності підприємств.

Слід відмітити актуальність тем та своєчасність виконаних робіт.

Всі роботи пройшли процедури перевірки на плагіат і рецензування керівниками, фахівцями енергетичного менеджменту, провідними науково-педагогічними працівниками ЗВО «ПДУ» та профільними кафедрами.

Звіти про перевірку кваліфікаційних робіт здобувачів ОС «Магістр» на наявність ознак академічного плагіату з використанням програми «UNICHEK» свідчать про достатньо високий рівень унікальності текстів робіт.

Голова, члени та секретар екзаменаційної комісії високо оцінили рівень теоретичної та практичної підготовки здобувачів і за результатами захисту кваліфікаційних робіт відзначили кращі доповіді.

Сподіваємося, що знання, набуті у нашому університеті, стануть  важливим інструментом повоєнного відновлення енергетичної сфери України.

Гарант освітньої програми,
завідувач кафедри енергозберігаючих технологій
та енергетичного менеджменту  Олег ТКАЧ