Навчально-науковий інститут енергетики: важливо повноцінно забезпечити освітній процес

Сьогодні наш заклад вищої освіти разом з усією державою вживає заходів для зменшення негативного впливу поширення коронавірусної інфекції. Науково-педагогічні працівники навчально-наукового інституту енергетики працюють над тим, щоб забезпечити повноцінну навчально-методичну підтримку здобувачів вищої освіти навіть за таких умов.

Так, 19 травня 2020 року в дистанційному режимі на платформі Zoom проведено чергові засідання кафедр електротехніки, електромеханіки і електротехнологій; енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту. На засіданнях було опрацьовано питання підготовки до літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 року, курсового та, особливо, дипломного проектування і, зокрема, удосконалення навчально-методичних матеріалів у системі Moodle.

Асистентом, кандидатом технічних наук Оленюком О.А. були проведені заняття з дисципліни «Технологія обслуговування та ремонту електрообладнання і засобів автоматизації» в online режимі зі студентами 3-го курсу спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», під час яких проведено контроль виконання поставлених завдань, надано консультації щодо закріплення теоретичного матеріалу по дисципліні.

В умовах карантину особливого значення набувають питання координації роботи студента-дипломника та керівника дипломного проектування. Керівники дипломних проектів Потапський П.В., Дубік В.М., Козак О.В., Думанський О.В. в режимі online провели консультації з дипломного проектування здобувачам вищої освіти третього року навчання освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Крім того, науково-педагогічні працівники інституту долучилися до акції на підтримку працівників медичних закладів України. Так, 12 та 15 травня передано засоби захисту для Дитячого медичного центру Кам'янець-Подільської міської ради і для амбулаторії загальної практики сімейної медицини №6 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Кам'янець-Подільської міської ради.

Директор навчально-наукового
інституту енергетики,
кандидат технічних наук, професор
Людмила Михайлова