Завершення міжнародного підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах ЄС"

Протягом 03-10.04 квітня 2023 року завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Алла ЧИКУРКОВА та доцент кафедри Наталія ПОКОТИЛЬСЬКА взяли участь у Міжнародному підвищенні кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах Європейського союзу та Україні», започаткованим Інститутом науково-дослідним Люблінського науково- технологічного парку та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян».

Мета вебінару «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах Європейського союзу та Україні» звернути увагу освітян на питання впровадження академічної доброчесності у закладах вищої освіти України та актуальні аспекти Європейського досвіду дотримання академічної доброчесності при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD).

Програма підвищення передбачала опрацювання таких тем:

  1. Академічна доброчесність при підготовці магістрів в Україні.

  2. Сучасні світові стандарти академічного письма: від теорії до практики (з урахуванням вимог провідних світових видавництв та університетів).

  3. Ефективні політики академічної доброчесності при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії в Україні.

  4. Академічна доброчесність та навички якісного академічного письма як важливі компетентності здобувачів вищої освіти.

Учасники міжнародного підвищення кваліфікації розвинули професійні компетентності, набули нових навичок комунікації та познайомилися з досвідом роботи колег із різних регіонів України та держав Європейського Союзу щодо використання положень академічної доброчесності в освітньому процесі. Отримані знання допоможуть розширити спектр навчальних інструментів, які можна використовувати в освітній діяльності. Набуті компетентності допоможуть побудувати власну траєкторію роботи з магістрами та здобувачами доктора філософії (PhD), використовуючи сучасні онлайн-методи та прийоми розвитку креативного, критичного та логічного мислення.

Після завершення виконання програми науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування отримали сертифікати учасника Міжнародного підвищення кваліфікації (вебінару) «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах Європейського союзу та Україні», що відповідає вимогам міжнародних стандартів.

 

Інформацію підготувала

завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Алла ЧИКУРКОВА

01010102