Засідання дискусійного клубу «Актуальні проблеми управління та адміністрування» та гуртка «Менеджер» на кафедрі менеджменту, публічного управління та адміністрування»

Наукова робота здобувачів вищої освіти в умовах сьогодення є важливим складником університетської освіти. Вона сприяє формуванню наукового світогляду і особистісному професійному становленню, розвиває творче мислення та індивідуальні здібності, формує навички самостійної науково-дослідної роботи, залучає талановиту молодь до науково-дослідної роботи кафедр, сприяє вихованню й підготовці молодих учених. Як складова професійної підготовки, передбачає навчання здобувачів методології і методики дослідження, а також озброює технологіями і вміннями творчого підходу до дослідження наукових проблем в управлінській діяльності.

На кафедрі менеджменту, публічного управління та адміністрування функціонують два студентських наукових формування, а саме : Дискусійний клуб «Актуальні проблеми управління та адміністрування» (Керівник - професор Алла ЧИКУРКОВА) та Студентський науковий гурток «Менеджер» (Керівник – доцент Наталія ПОКОТИЛЬСЬКА), які відіграють важливу роль у формуванні здобувачів як майбутніх науковців та практиків.

З початку 2023-2024 н.р. відбулися засідання у студентських наукових формуваннях на теми:

  1. Академічна доброчесність: поняття, принципи, проблеми реалізації та відповідальність (модератори Алла ЧИКУРКОВА, Елла ДОБРОВОЛЬСЬКА).

  2. Моя майбутня професія (модератори – Наталія ПОКОТИЛЬСЬКА, Лариса ЧОРНОБАЙ).

  3. Електронні навчальні курси в університеті: передумови використання, інформаційні технології і методики проходження (модератор – Олег КУЧЕР).

У роботі засідань, які мають характер конференцій, взяли участь викладачі кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування і здобувачі вищої освіти різних освітніх рівнів (бакалаврського, магістерського, рівня PhD) спеціальностей «Менеджмент» і «Публічне управління та адміністрування».

На завершення засідання здобувачі ставили запитання до викладачів і отримали ґрунтовні відповіді.

 

Інформацію підготувала

завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Алла ЧИКУРКОВА