Обговорення освітньо-професійних програм зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

14.02.2024 р. на кафедрі фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем було проведено круглий стіл з метою обговорення проєктів оновлених освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Відкрив захід  директор навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів д.е.н., професор Микола МІСЮК, який зазначив, що у програмі був обраний правильний вектор щодо підготовки фахівців спеціальності. Він підкреслив необхідність забезпечення логічної послідовності при формуванні переліку освітніх компонент програми та недопущення повторень у рамках кожної з них.

Гарант ОПП д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем Володимир РУДИК представив особливості програми, закцентувавши увагу на перелік освітніх компонент та роль кожної з них у формуванні програмних результатів.

          У обговоренні освітньо-професійної програми взяли участь: Оксана ДРАБИК начальник сервісного центру обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, керуючий відділенням АТ «Ощадбанк» в м. Кам’янець-Подільський Андрій ДАНЬКІВ, гарант освітньо-професійних програм Володимир РУДИК, члени проєктної групи Андрій ЗЕЛЕНСЬКИЙ та Віталій ЛАВРУК, співробітники кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем Віталій ВОЛОЩУК, Віта ГАВРИЛЮК,  Павліна ФУГЕЛО, Юля ГАЙБУРА, представники студентського самоврядування навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів та здобувачі вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», випускники минулих років.

Присутні приділили особливу увагу обґрунтованості представленої освітньо-професійної програми, її структурі та логічній побудові, переліку та обсягу обов'язкових і вибіркових компонентів, що сприятиме наданню системних та якісних професійних знань, вмінь та навичок, а також забезпечить отримання здобувачами вищої освіти поглиблених знань у сфері фінансів, банківської справи та страхуванні.

Слід відмітити усвідомлення майбутніх бакалаврів та магістрів, що якість навчання у великій мірі залежить від бажання самого здобувача вищої освіти здобути професійні знання, вміння та навички.

Проєкти оновлених ОПП зі змінами та пропозиціями для ознайомлення стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти та роботодавців) будуть розміщені на сайті для  подальшого відкритого обговорення, вдосконалення та внесення пропозицій.

Завідувач кафедри фінансів,

банківської справи, страхування та електронних

платіжних систем Володимир РУДИК