Навчаємо практичній роботі

Згідно з робочим навчальним планом підготовки спеціалістів «Бакалавр з агроінженерії» здобувачі вищої освіти 2-го курсу спеціальності 208 «Агроінженерія» проходять навчальну практику з управління сільськогосподарською технікою на полігоні інженерно-технічного факультету і в науково-дослідному центрі «Поділля».

Здобувачі вищої освіти навчаються практичному управлінню сільськогосподарської техніки з використанням тракторів і сільськогосподарських машин кафедри агроінженерії і системотехніки.  Організовують і проводять навчальну практику науково-педагогічні працівники кафедри.

По завершенні навчальної практики здобувачі вищої освіти набувають практики з управління сільськогосподарськими машино-тракторними агрегатами.

Завідувач кафедри агроінженерії і системотехніки,
професор Анатолій Рудь