Moodle – основна платформа для дистанційного навчання

Науково-педагогічні працівники кафедри агроінженерії і системотехніки інженерно-технічного факультету під час карантину проводять дистанційне навчання зі всіх дисциплін в online режимі, використовуючи платформу Moodle.

Зокрема, консультації з дисциплін: "Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва", "Сільськогосподарські машини", "Інноваційні технології виробництва сільськогосподарської продукції", "Аграрний сервіс та інформаційне забезпечення", "Машини, обладнання та їх використання в тваринництві" провели доцент Рудь Анатолій Володимирович, доцент Грушецький Сергій Миколайович і асистент Корчак Микола Миколайович.

Завідувач кафедри агроінженерії
і системотехніки ІТФ ПДАТУ,
кандидат технічних, доцент
Анатолій Рудь