Інженерно-технічний факультет: освітній процес триває дистанційно

Дистанційна форма навчання і роботи – це реалії освітнього процесу в умовах карантину. Тому і виникає потреба у використанні нових технологій в організації подібних заходів. Науково-педагогічні працівники інженерно-технічного факультету проводять у дистанційній формі заняття зі студентами, поточний контроль знань, консультації з курсового та дипломного проектування.

Так, минулого тижня викладачами кафедри транспортних технологій, у режимі online, проведено консультації щодо закріплення теоретичних знань з лекційних та лабораторно-практичних занять усіх дисциплін згідно розкладу.

Науково-педагогічними працівниками кафедри професійної освіти робіт системно надавалися консультації студентам ОС «Магістр» спеціальності «Професійна освіта» щодо написання дипломних. Крім того, працівники кафедри постійно беруть участь в управлінській взаємодії у вирішенні окремих питань щодо підвищення якості навчально-виховного процесу в умовах карантину.

Викладачами кафедри загально-технічних дисциплін надаються консультації та відбувається контроль виконання навчальних інженерно-графічних робіт.

НПП кафедри агроінженерії і системотехніки 13 травня 2020 року проведено консультацію з підготовки і захисту  дипломних проєктів спеціальності 208 «Агроінженерія». Під час консультації здобувачі вищої освіти ставили конкретні запитання щодо виконання та оформлення дипломних проєктів, отримавши вичерпні відповіді, було уточнено позначення у кутових штампах згідно наказу на затвердження тем, призначено дату попереднього захисту дипломних проєктів.

Також кураторами академічних груп факультету проведено виховні години зі студентами стосовно правил поведінки під час карантину. Протягом тижня проведено планові засідання кафедр, відбулися засідання науково-методичної комісії та вченої ради факультету.

Час карантину – це не привід відпочивати, а можливість навчитися новому, розкрити свої креативні задатки, стати більш професійними спеціалістами нового часу.

Тож продовжуємо працювати та спілкуватись дистанційно.

Памʼятаймо – карантин мине, а досвід залишиться!

Декан інженерно-технічного факультету,
кандидат технічних наук, доцент
Юрій Панцир