Формування нового покоління педагогів

6 травня 2020 року разом зі здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності "Професійна освіта" проведено онлайн заняття над оволодінням змісту теми "Організація контролю навчальних досягнень здобувачів вищої освіти" (дисципліна "Організація і планування навчального процесу у закладах вищої освіти").

В обговоренні вузлових питань, таких як "рейтингове оцінювання", "оцінювання і оцінка", "показники компетентнісної результативності", майбутні педагоги продемонстрували не лише теоретичну обізнаність, але й власне бачення розв'язання проблеми контролю у вищій школі, зміни механізмів і критеріїв результативності студентської підготовленості до професійної діяльності.

Приємно усвідомлювати, що з нашою участю формується нове покоління творчих педагогів.

Доцент кафедри професійної освіти,
кандидат психологічних наук, доцент
Оксана Ляска