Засідання вченої ради 28 квітня 2022 року.

28 квітня 2022 року відбулося планове засідання вченої ради Закладу вищої освіти «Подільський державний університет», де взяли участь 51 член ради із 65.
Вчена рада працювала згідно порядку денного:
1. Про результати наукової та науково-технічної діяльності університету у 2021 році (доп. проректор з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності БЯЛКОВСЬКА Оксана Антонівна).
У своїй доповіді проректор наголосила на необхідності розвивати нові напрями фундаментальних та прикладних досліджень відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки України; активізувати участь співробітників університету у міжнародних та вітчизняних конкурсах, наукових проектах, грантах; розширити спектр співпраці з провідними вченими інших науково-дослідних, проєктних і освітніх закладів України та Європи; посилити публікативну активність НПП університету в наукометричних базах Scopus та Web of Science.
2. Оцінка освітньо-наукової діяльності факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві та перспективи розвитку (доп. декан факультету ГОРЮК Віктор Васильович).
3. Про результати роботи навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів та шляхи її поліпшення (доп. директор інституту МІСЮК Микола Васильович).
У різному вчена рада розглянула питання і одноголосно прийняла рішення:
- рекомендувати кандидатуру ректора, доктора економічних наук, професора ІВАНИШИН Володимира Васильовича для участі у програмі міжнародної академічної мобільності Еразмус+ К107 з метою стажування у Політехнічний Університет Картахени (Іспанія) з 30 травня 2022 року до 3 червня 2022 року;
- рекомендувати кандидатуру кандидата філологічних наук, доцента кафедри іноземних мов ЧАЙКОВСЬКОЇ Ольги Володимирівни для участі у програмі міжнародної академічної мобільності Еразмус+ К107 з метою викладання в Політехнічний університет Картахени (Іспанія) з 30 травня 2022 року до 3 червня 2022 року;
- рекомендувати кандидатуру доктора сільськогосподарських наук, професора кафедри землеробства, ґрунтознавства та захисту рослин БАХМАТА Миколи Івановича для проходження підвищення кваліфікації уформі дистанційного стажування у Вищу Школу Агробізнесу в Ломжі (Республіка Польща) з 16 травня 2022 року до 24 червня 2022 року;
- рекомендувати кандидатуру доктора сільськогосподарських наук, професора кафедри екології і загальнобіологічних дисциплін БАХМАТА Олега Миколайовича для проходження підвищення кваліфікації у формі дистанційного стажування у Вищу Школу Агробізнесу в Ломжі (Республіка Польща) з 16 травня 2022 року до 24 червня 2022 року.
- рекомендувати до друку монографії, підручники, навчальні посібники з різних навчальних дисциплін в загальній кількості 9 штук.


Секретар вченої ради, доцент
Олена КОБЕРНЮК

_DSC3631 _DSC3615 _DSC3621
_DSC3638 _DSC3653 _DSC3643
_DSC3670 _DSC3694 _DSC3698
_DSC3701 _DSC3712 _DSC3711
_DSC3739 _DSC3757