Стипендіатка Кабінету Міністрів України

 

horiuk

 Колектив Закладу вищої освіти "Подільський державний університет" щиро вітає кандидата ветеринарних наук, доцента кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії, Горюк Юлію Вікторівну, з новим досягненням. Згідно Постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 04 листопада 2022 р. №6 їй призначено стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.
Юлія Вікторівна працює над втіленням наукових проєктів в сфері ветеринарно-санітарної експертизи продуктів тваринного походження.
В науковому арсеналі Юлії Вікторівни на сьогодні 95 публікацій, з них 87 наукових статей в журналах, індексованих в світових наукометричних базах, зокрема 24 – у базах Scopus і Web of Science, 10 навчально-методичних розробок, 6 патентів на корисну модель України, 3 технічних умови України, 2 свідоцтва про первісне депонування штамів мікроорганізмів в Депозитарії ДНКІБШМ.