ПАТРІОТИЗМ ЯК ЦІННІСТЬ І ОСНОВА УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ

ПАТРІОТИЗМ ЯК ЦІННІСТЬ І ОСНОВА УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ

 

14 квітня 2022 року на базі НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ЕНЕРГЕТИКИ, ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» у дистанційному режимі, на платформі ZOOM для здобувачів першого курсу спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» було проведено виховне заняття «Патріотизм як цінність і основа Української нації».

В сучасних важких і болісних ситуаціях викликів та загроз і водночас великих перспектив розвитку, кардинальних змін у політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням суспільного поступу, поряд з убезпеченням своєї суверенності й територіальної цілісності, пошуками шляхів для інтегрування в європейське співтовариство, є визначення нової стратегії виховання як багатокомпонентної та багатовекторної системи, яка великою мірою  формує майбутній розвиток Української держави.

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь. які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості.

 

Олександр КОЗАК

 

2 3_1