Дискусійний клуб «Актуальні проблеми управління та адміністрування»

Відбулося засідання Дискусійного клубу

«Актуальні проблеми управління та адміністрування»

 

Науково-дослідна робота здобувачів є важливою і невід’ємною складовою наукової діяльності нашого університету, першим етапом у підготовці професійних кадрів, а також є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців із вищою освітою, розширення загального та професійного світогляду. Її мета – сприяти глибокому вивченню програмного матеріалу, розвитку наукового мислення та творчого підходу до вирішення теоретичних і практичних завдань майбутньої діяльності. Основними завданнями науково-дослідної роботи здобувачів є: поглиблення, розширення, систематизація теоретичних і практичних знань, оволодіння методикою наукових досліджень; розвиток навичок самостійної пошукової діяльності, накопичення досвіду дослідницької роботи; виховання творчого ставлення до наукового пошуку; інтелектуальний і духовний розвиток особистості.

21 квітня 2021 року в онлайн форматі на кафедрі менеджменту, публічного управління та адміністрування відбулося чергове засідання Дискусійного клубу «Актуальні проблеми управління та адміністрування», в якому приймали участь викладачі та здобувачі навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів.

В обговоренні актуальних проблем формування і розвитку управління та адміністрування особливої зацікавленості набули дискусії учасників клубу щодо таких доповідей: обґрунтування стратегічних пріоритетів розвитку водного туризму в контексті реалізації соціально-економічної політики в Україні (Марія РОЗПУТНЯК, здобувачка 3 курсу спеціальності «Менеджмент»), підвищення ефективності управління діяльністю сільськогосподарських підприємств в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни (Ян РАВСЬКИЙ, здобувач 2стн курсу спеціальності «Менеджмент»), а також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення управління збутовою діяльністю аграрного підприємства та обґрунтування маркетингових стратегій (Віка СВИСТУН, здобувачка 3 курсу спеціальності «Менеджмент»).

Наукова і методична підтримка доповідачам була надана їх науковими керівниками, а саме професором Аллою ЧИКУРКОВОЮ, Еллою ДОБРОВОЛЬСЬКОЮ та Наталією ПОКОТИЛЬСЬКОЮ.

На засіданні ще були обговорені питання підведення підсумків проходження виробничих практик здобувачами та заходів щодо покращення на перспективу, а також підготовки кафедри до проведення VІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції науковців та здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти», яка відбудеться 6 травня 2022 року.

 

Завідувач кафедри менеджменту,

публічного управління та адміністрування,

професор Алла ЧИКУРКОВА

screen_22

screen_24

screen_26

screen_34