«Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти» підсумки VІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції

Підсумки проведення VІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції науковців та здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти»

6 травня 2022 року кафедрою менеджменту, публічного управління та адміністрування Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» було проведено VІІ Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію науковців та здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти» при організаційній підтримці ректорату університету, керівництва навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів та активної співпраці з Комратським державним Університетом (м. Комрат, Республіка Молдова); Варшавським університетом природничих наук  (SGGW), (м. Варшава, Республіка Польща); Політехнічним університетом Картахени, Іспанія.

Відкриваючи конференцію, проректор з навчальної, науково-інноваційної  та міжнародної діяльності Оксана БЯЛКОВСЬКА зазначила надзвичайну актуальність проведення подібних заходів серед науковців і здобувачів. Директор навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів Микола МІСЮК побажав усім учасникам конференції насиченої та плідної роботи, цікавих доповідей та активної дискусії. До вітання директора приєдналася завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Алла ЧИКУРКОВА, яка побажала учасникам конференції цікавих наукових відкриттів у теорії та практики сучасного менеджменту, публічного управління та адміністрування.

На конференції були розглянуті аспекти таких проблемних тематик:

  1. Управління соціально-економічними процесами в умовах глобалізації.
  2. Актуальні напрями розвитку. теорії та практики управління підприємством та його підсистемами.
  3. Сучасна парадигма стратегічного, кадрового, інноваційного, фінансового та страхового менеджменту.
  4. Публічне управління та публічна служба.
  5. Державна політика та врядування.
  6. Галузеві та регіональні аспекти менеджменту.
  7. Публічне та ділове адміністрування.
  8. Проблеми маркетингу і логістики в умовах глобалізації.
  9. Сучасні інформаційні технології в управлінні підприємствами та установами.
  10. Правове, документаційне та обліково-аналітичне забезпечення управлінських рішень.

До оргкомітету надійшло 103 тези доповідей від 108 авторів.

Конференція відбулася на високому науковому рівні завдяки участі представників 15 вітчизняних і закордонних навчальних закладів та наукових установ Києва, Полтави, Кам’янця-Подільського, Чернівців, Миколаєва, Бережан, Івано-Франківська, Львова, міст Польщі, Молдови, Іспанії та інших. Така широка географія свідчить про зростання рівня конференції, широкі міжвузівські зв'язки, розширення зв'язків науки і виробництва, взаємне збагачення різних за напрямами досліджень провідних наукових шкіл.

Підсумки наукових пошуків учасників конференції після рекомендації до опублікування Вченою радою ЗВО «ПДУ» будуть розміщені у формі електронного збірника матеріалів конференції в PDF-форматі на сайті університету.

 

Завідувач кафедри менеджменту,

публічного управління та адміністрування,

д-р екон. наук, професор Алла  ЧИКУРКОВА

39424555