201 Агрономія - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Управління регіональним розвитком територій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Фінанси місцевого самоврядування
ВКФПМФК 1. Управління проєктами
ВКФПМФК 1. Управління якістю та сертифікація продукції
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація психолога

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Сільськогосподарські меліорації
ВКФППК 1. Геоінформаційні системи
ВКФППК 1. ГІС в агрономії
 
ВКФППК 2. Лікарські рослини
ВКФППК 2. Ефіроолійні культури
ВКФППК 2. Дикорослі лікарські рослини
 
ВКФППК 3. Біотехнологія
ВКФППК 3. Селекція і насінництво гетерозисних гібридів
ВКФППК 3. Селекція і насінництво с.-г. культур на гетерозисній основі
 
ВКФППК 4. Технічні культури
ВКФППК 4. Генетичні рослинні ресурси
ВКФППК 4. Енергетичні рослинні ресурси
 
ВКФППК 5. Насінництво
ВКФППК 5. Насіннєзнавство
ВКФППК 5. Методи контролю в насінництві
 
ВКФППК 6. Бджільництво
ВКФППК 6. Технології виробництва продукції бджільництва
ВКФППК 6. Основи племінної роботи в бджільництві
 
ВКФППК 7. Карантин рослин
ВКФППК 7. Моніторинг поширення шкідників хвороб і бур’янів
ВКФППК 7. Адвентивні шкідливі організми
 
ВКФППК 8. Система удобрення сільськогосподарських культур
ВКФППК 8. Охорона ґрунтів
ВКФППК 8. Охорона та раціональне використання земель
 
ВКФППК 9. Менеджмент
ВКФППК 9. Основи товарознавства продукції рослинництва
ВКФППК 9. Менеджмент і маркетинг
 
ВКФППК 10. Рекультивація земель
ВКФППК 10. Типологія луків України
ВКФППК 10. Луки України
 
ВКФППК 11. Агроскаутинг та планування ресурсів в рослинництві
ВКФППК 11. Програмування врожаїв с.г.культур
ВКФППК 11. Основи земельного кадастру в агрономії
 
ВКФППК 12. Радіобіологія
ВКФППК 12. Товарознавство овочів, плодів та винограду
ВКФППК 12. Товарознавство продовольчих товарів