193 Геодезія та землеустрій - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Управління регіональним розвитком територій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Фінанси місцевого самоврядування
ВКФПМФК 1. Управління проєктами
ВКФПМФК 1. Управління якістю та сертифікація продукції
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація психолога

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Комп'ютерна графіка в землеустрої
ВКФППК 1. Програмне забезпечення в геодезії та землеустрої
ВКФППК 1. Комп’ютерна графіка в геодезії
 
ВКФППК 2. Організація і управління землевпорядним виробництвом
ВКФППК 2. Організація геодезичних та землевпорядних робіт
ВКФППК 2. Автоматизація землевпорядного виробництва
 
ВКФППК 3. Геоекологічні проблеми в землеустрої
ВКФППК 3. Дистанційний моніторинг земельних ресурсів
ВКФППК 3. Державні стандарти в землеустрої
 
ВКФППК 4. Застосування GPS-технологій в землевпорядкуванні
ВКФППК 4. Основи GPS-технологій
ВКФППК 4. Сучасні геодезичні технології
 
ВКФППК 5. Технологія та автоматизація обробки топоданих
ВКФППК 5. Цифрова обробка і дешифрування зображення
ВКФППК 5. Система автоматизованого проектування в геодезії
 
ВКФППК 6. Комп'ютерні технології в картографії
ВКФППК 6. Інфраструктура просторових даних
ВКФППК 6. Основи WEB-картографії
 
ВКФППК 7. Методи оцінювання земельних ресурсів
ВКФППК 7. Прогнозування використання земель
ВКФППК 7. Автоматизована земельно-кадастрова система
 
ВКФППК 8. Топо-геодезичне забезпечення земельно-кадастрових робіт
ВКФППК 8. Топографічне та землевпорядне креслення
ВКФППК 8. Топографічне креслення та інженерна графіка
 
ВКФППК 9. Державний контроль, охорона та раціональне використання земель
ВКФППК 9. Землевпорядкування та кадастр
ВКФППК 9. Раціональне використання та охорона земель
 
ВКФППК 10. Кадастр населених пунктів
ВКФППК 10. Галузеві кадастри населених пунктів
ВКФППК 10. Кадастр землі та нерухомості
 
ВКФППК 11. Проектування ландшафтів населених пунктів
ВКФППК 11. Ландшафтознавство
ВКФППК 11. Ландшафтна архітектура
 
ВКФППК 12. Геодезичні роботи при землеустрої
ВКФППК 12. Проектування доріг
ВКФППК 12. Територіальне проектування та районне планування
 
ВКФППК 13. Організація та раціональне використання агроландшафтів
ВКФППК 13. Технології відтворення продуктивності земель
ВКФППК 13. Інженерна інфраструктура територій
 
ВКФППК 14. Інженерна геодезія
ВКФППК 14. Геодезичний моніторинг інженерних споруд
ВКФППК 14. Програмна геоінформатика в геодезії
 
ВКФППК 15. Ефективність використання земельних ресурсів в АПК
ВКФППК 15. Основи управління земельними ресурсами та землекористуванням
ВКФППК 15. Земельні ресурси
 
ВКФППК 16. Управління муніципальними землями
ВКФППК 16. Об’єкти нерухомості та їх використання
ВКФППК 16. Основи проектування доріг місцевого значення