163 Біомедична інженерія - ОС «бакалавр»

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Управління регіональним розвитком територій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Фінанси місцевого самоврядування
ВКФПМФК 1. Управління проєктами
ВКФПМФК 1. Управління якістю та сертифікація продукції
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація психолога

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Моделювання біологічних процесів та систем
ВКФППК 1. Прикладне програмне забезпечення в БМІ
ВКФППК 1. Оптимізаційні методи та моделі
 
ВКФППК 2. Засоби біомедичних вимірювань
ВКФППК 2. Обробка біометричних зображень
ВКФППК 2. Обробка біометричних сигналів
 
ВКФППК 3. Діагностичні і терапевтичні системи
ВКФППК 3. Архітектура ПК
ВКФППК 3. Вимірювальні перетворювачі біофізичних величин та електроди
 
ВКФППК 4. Інструментальні методи медико-біологічних досліджень на біологічних об’єктах
ВКФППК 4. Технологія та електронні системи контролю в технологічному процесі відтворення тварин
ВКФППК 4. Біомедичні вимірювальні прилади та системи
 
ВКФППК 5. Лікувальна техніка в ветеринарії
ВКФППК 5. Лікувальна техніка
ВКФППК 5. Основи побудови медичної техніки
 
ВКФППК 6. Техногенна та екологічна безпека в умовах с.г. діяльності
ВКФППК 6. Екологія підприємств
ВКФППК 6. Екологічна біотехнологія та біоенергетика
 
ВКФППК 7. Передача біомедичної інформації в комп’ютерних мережах
ВКФППК 7. Біомедичні інформаційні системи
ВКФППК 7. Методи обробки біомедичних даних
 
ВКФППК 8. Низькоенергетичні лазерні технології в АПВ
ВКФППК 8. Телемедичні системи
ВКФППК 8. Світлотехніка та оптичні технології
 
ВКФППК 9. Клінічна діагностика та діагностична візуалізація хворих тварин
ВКФППК 9. Системний аналіз і прийняття рішень в медицині
ВКФППК 9. Клінічна неінвазивна діагностика хвороб тварин
 
ВКФППК 10. Мікроконтролери і мікропроцесори в БМА та їх програмування
ВКФППК 10. Основи взаємодії фізичних полів з біооб’єктом
ВКФППК 10. Системи біомедичної реабілітації біооб'єктів