141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Управління регіональним розвитком територій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Фінанси місцевого самоврядування
ВКФПМФК 1. Управління проєктами
ВКФПМФК 1. Управління якістю та сертифікація продукції
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація психолога

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Енергетичний менеджмент
ВКФППК 1. Енергетичний аудит
ВКФППК 1. Проектні рішення енергоменеджменту
 
ВКФППК 2.Енергозбереження в АПК
ВКФППК 2. Основи енергоощадності
ВКФППК 2. Енерго- та ресурсозберігаючі технології
 
ВКФППК 3. Електричні мережі
ВКФППК 3. Основи релейного захисту і автоматизація електроенергетичних систем
ВКФППК 3. Електрична частина станцій і підстанцій
 
ВКФППК 4. Автоматизація типових технологічних процесів і виробництв
ВКФППК 4. Автоматизація виробничих процесів
ВКФППК 4. Автоматизовані системи управління
 
ВКФППК 5. Регульований електропривод
ВКФППК 5.Моделювання регульованого електроприводу
ВКФППК 5. Електропривод в АПК
 
ВКФППК 6. Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії
ВКФППК 6. MicroGrid-системи сільських територіальних громад
ВКФППК 6. Засоби та обладнання відновлюваної енергетики
 
ВКФППК 7. Газопостачання в АПК
ВКФППК 7. Мікроконтролери
ВКФППК 7. Електронні пристрої в системах керування
 
ВКФППК 8. Інвестиційний аналіз енергетичних проектів
ВКФППК 8. Основи управління проектами в енергетиці
ВКФППК 8. Фінансово-економічне обґрунтування енергетичних рішень