141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

Діагностування енергообладнання
Технічне обслуговування та ремонт енергообладнання
Сервіс електрообладнання в АПК
 
Електронні пристрої в системах керування
Мікропроцесорний захист електричних мереж
Мікроконтролери
 
Енергозбереження в агропромисловому комплексі
Енергозбереження в теплоенергетичних системах АПК
Основи електроприводу та перетворювальної техніки в АПК
 
Газопостачання в агропромисловому комплексі
Прилади та системи газопостачання
Газопостачання в побутових приміщеннях
 
Енергетичний менеджмент та аудит
Фінансово-економічне обгрунтування енергетичних рішень
Економічна теорія
 
Регульований електропривод
Основи систем автоматичного проектування
Електропривід в АПК
 
Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії
Системи обліку і контролю використання енергії
Засоби та обладнання віідновлюваної енергетики
 
Енергоощадні технології
Релейний захист та автоматика
Апарати керування і захисту