101 Екологія - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Управління регіональним розвитком територій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Фінанси місцевого самоврядування
ВКФПМФК 1. Управління проєктами
ВКФПМФК 1. Управління якістю та сертифікація продукції
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація психолога

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Хімічна екологія
ВКФППК 1. Джерела екологічної небезпеки
ВКФППК 1. Збалансований розвиток територій
 
ВКФППК 2. Фізична екологія
ВКФППК 2. Екологічна статистика
ВКФППК 2. Екологічні чисті та енергозберігаючі технології
 
ВКФППК 3. Агроекологія
ВКФППК 3. Соціальна екологія
ВКФППК 3. Екологічна політика
 
ВКФППК 4. Промислово-транспортна екологія
ВКФППК 4. Якість та методи очищення компонентів довкілля
ВКФППК 4. Природоохоронні технології
 
ВКФППК 5. Охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивція земель
ВКФППК 5. Інженерно-екологічна безпека атмосфери міста
ВКФППК 5. Рекреаційні ресурси та курортологія
 
ВКФППК 6. Екологічна географія
ВКФППК 6. Екологічна безпека технологічних процесів
ВКФППК 6. Екологія рослин з основами ботаніки
 
ВКФППК 7. Міжнародна екологічна діяльність
ВКФППК 7. Екологічний менеджмент на виробництві
ВКФППК 7. Історія природознавства
 
ВКФППК 8. Управління якістю сільськогосподарської продукції
ВКФППК 8. Промислова екологія
ВКФППК 8. Альтернативна енергетика
 
ВКФППК 9. Екологія агроландшафтів
ВКФППК 9. Основи збалансованого природокористування
ВКФППК 9. Популяційна екологія
 
ВКФППК 10. Біосанітарний моніторинг
ВКФППК 10. Екологічна географія з основами топографії
ВКФППК 10. Екологічні біотехнології
 
ВКФППК 11. Фітоценологія
ВКФППК 11. Екологія та управління агроландшафтів
ВКФППК 11. Екологічна етика
 
ВКФППК 12. Основи органічного агровиробництва
ВКФППК 12. Екотрофологія
ВКФППК 12. Екологія тварин з основами зоології