101 Екологія - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

Хімічна екологія
Джерела екологічної небезпеки
Збалансований розвиток територій
 
Фізична екологія
Екологічна статистика
Екологічні чисті та енергозберігаючі технології
 
Агроекологія
Соціальна екологія
Екологічна політика
 
Промислово-транспортна екологія
Якість та методи очищення компонентів довкілля
Природоохоронні технології
 
Охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивція земель
Інженерно-екологічна безпека атмосфери міста
Рекреаційні ресурси та курортологія
 
Екологічна географія
Екологічна безпека технологічних процесів
Екологія рослин з основами ботаніки
 
Міжнародна екологічна діяльність
Екологічний менеджмент на виробництві
Історія природознавства
 
Управління якістю сільськогосподарської продукції
Промислова екологія
Альтернативна енергетика
 
Екологія агроландшафтів
Основи збалансованого природокористування
Популяційна екологія
 
Біосанітарний моніторинг
Екологічна географія з основами топографії
Екологічні біотехнології
 
Фітоценологія
Екологія та управління агроландшафтів
Екологічна етика
 
Основи органічного агровиробництва
Екотрофологія
Екологія тварин з основами зоології