053 Психологія - ОС «бакалавр»

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Управління регіональним розвитком територій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Фінанси місцевого самоврядування
ВКФПМФК 1. Управління проєктами
ВКФПМФК 1. Управління якістю та сертифікація продукції
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація психолога

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Психологічні основи сексології
ВКФППК 1. Психотехнології розвитку емоційного інтелекту
ВКФППК 1. Гендерна психологія
 
ВКФППК 2. Основи геронтології
ВКФППК 2. Моделі освіти та їх інтерпретація у професії дослідника
ВКФППК 2. Інформаційні технології в реабілітаційній практиці
 
ВКФППК 3. Основи сімейної терапії
ВКФППК 3. Пенетенціарна психологія
ВКФППК 3. Психологія соціального впливу
 
ВКФППК 4. Психосоматика
ВКФППК 4. Психологія та терапія болю
ВКФППК 4. Психологія тілесності
 
ВКФППК 5. Основи клінічної психології
ВКФППК 5. Клініко-соціальна реабілітація
ВКФППК 5. Психологія травмуючих ситуацій
 
ВКФППК 6. Психологія реабілітації осіб, що постраждали внаслідок військових дій
ВКФППК 6. Психологічна реабілітація та відновлення вищих нервових функцій
ВКФППК 6. Нейропсихологічна реабілітація
 
ВКФППК 7. Психологічна допомога жертвам насильства та суїциду
ВКФППК 7. Віктимологія та насильство
ВКФППК 7. Основи коучингу
 
ВКФППК 8. Психологічний супровід онкохворих та їх сімей
ВКФППК 8. Психологічна реабілітація в клініці внутрішніх хвороб
ВКФППК 8. Психологічний супровід адаптивної фізичної культури
 
ВКФППК 9. Основи арт-терапії
ВКФППК 9. Корекційно-розвивальна діяльність з дітьми з вадами ментального розвитку
ВКФППК 9. Психологія духовності
 
ВКФППК 10. Психологічна експертиза в різних галузях
ВКФППК 10. Супервізія в роботі реабілітаційного психолога
ВКФППК 10. Робота психолога в складі мультидисциплінарної команди
 
ВКФППК 11. Основи реабілітації від залежностей
ВКФППК 11. Медицина надзвичайних ситуацій
ВКФППК 11. Психологічна служба в системі освіти
 
ВКФППК 12. Психологія девіантної та адетивної поведінки
ВКФППК 12. Психологія травми і депривації
ВКФППК 12. Психологія роботи з людьми з інвалідністю