Міжнародне науково-педагогічне стажування за грантовою програмою Національної комісії Польщі у справах ЮНЕСКО

 

 

01 квітня 2024 року на базі Варшавського університету природничих наук (SGGW) розпочалось міжнародне науково-педагогічне стажування за грантовою програмою Національної комісії Польщі у справах ЮНЕСКО виконуючого обов’язки директора навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти, доцента кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем Андрія Вікторовича ЗЕЛЕНСЬКОГО.

Програма місячного стажування складається з двох складових: науково-освітньої та культурної. Науково-освітня складова передбачає проведення наукових досліджень на тему «Формування фінансово-економічного механізму регулювання аграрного сектору держави в умовах трансформації світового сільського господарства» та вивчення досвіду організації освітнього процесу в Instytut Ekonomii i Finansów SGGW. Культурна складова дає змогу ознайомитися з історичними, культурними та архітектурними пам'ятками Варшави.

Впродовж першого тижня участі у програмі відбулися зустрічі із координатором програми, доктором наук (dr hab.), професором кафедри економіки та організації підприємств Агатою МАЛАК-РАВЛІКОВСЬКОЮ, керівником стажування, доктором кафедри фінансів Сергієм ЗАБОЛОТНИМ та доктором наук кафедри фінансів Агнешкою ПАРЛІНСЬКОЮ. Також була можливість ознайомитись та ґрунтовно попрацювати із базами даних Biblioteka Główna SGGW, вивчити особливості планування академічного календаря в SGGW на 2024-2025 навчальний рік, підходи до організації навчальних занять у здобувачів денної та заочної форм навчання, вимоги щодо формування силабусів навчальних дисциплін на Katedra Finansów SGGW. Крім того, відбулися оглядові екскурсії у Старе місто, Науковий центр Коперника, Королівський замок, Палац культури та науки, музей Варшавського повстання.

  

Начальник відділу міжнародних зв'язків, доктор філософії

Анастасія ПОЛІЩУК