Відбулося засідання робочої групи із проведення моніторингу освітніх програм «Транспортні технології»

14 лютого 2024 року відповідно до чинного Положення про порядок розроблення, затвердження та періодичного перегляду освітньої програми в Закладі вищої освіти «Подільський державний університет» (нова редакція) від 03.12.2021 р. відбулося засідання робочої групи із проведення моніторингу освітніх програм першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» (Гарант програми, доцент Сергій КОМАРНІЦЬКИЙ).

На зустрічі були обговорені результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо визначення рівня задоволеності якістю освітнього середовища, організацією освітнього процесу та політикою академічної доброчесності а також ухвалені рішення щодо покращення роботи кураторів і залучення здобувачів до відповідних заходів. На засіданні розглядалися пропозиції щодо якості освітніх програм, а також переглядалися та обговорювалися каталоги вибіркових дисциплін.

В обговоренні освітніх програм «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» взяли участь такі стейкхолдери як Надія КОСТИШИН, інженер товариства з обмеженою відповідальністю «Промтехнтранс»; Олександр ПАСІЧНИК, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Тімтранс», здобувачі вищої освіти всіх освітніх рівнів, випускники спеціальності «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» та бажаючі.

На завершення зустрічі члени робочої групи рекомендували до затвердження обговорені освітні програми для здобувачів вищої освіти 2024 року вступу.

 

Інформацію підготував секретар робочої групи,
доцент кафедри транспортних технологій та засобів АПК
Юрій ФІРМАН