211 Ветеринарна медицина - ОС «магістр» на базі повної загальної середньої освіти

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

Біотехнологія
Економіка та менеджмент енергетичних систем
Економічна теорія
Економічні ризики, оцінка і управління
Імунітет рослин
Інвестиційний аналіз
Лідерство в підприємницькій діяльності
Методологія підготовки водія
Управління політичними формуваннями
Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
Автоматизація технологічних процесів
Проектування технологічних процесів в овочівництві
Радіоекологія
Рекреаційне лісівництво
Управління економічною безпекою підприємства
Фінансова математика
Професійна адаптація
Основи ветеринарного бізнесу
 
Міжнародні стратегії економічного розвитку
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
Соціальне страхування
Інноваційний менеджмент
Агробізнес: оцінка та розвиток
Управління фінансовою безпекою агробізнесу
Моделювання технологічних процесів
Транспортне діловодство
Управління проектами в енергетиці
Історія розвитку садівництва, овочівництва і виноградарства
Зональні системи землеробства
Інформаційні технології в наукових дослідженнях землеустрою
Продовольча безпека та виробництво екологічно чистої продукції
Планування зеленого будівництва
Менеджмент персоналу
Організація бізнесу при виробництві і переробці продукції тваринництва
Управління технологічними процесами
Біостатистика

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

Спеціальна пропедевтика, терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин
Діагностика і терапія внутрішніх хвороб продуктивних тварин
Кардіологія дрібних тварин
 
Гігієна харчових продуктів
Аналіз мікробіологічних ризиків у харчових продуктах і кормах
Гігієна молока та молочних продуктів
 
Сучасні превентивні технології забезпечення здоров'я тварин в промислових умовах
Добробут у свинарстві
Загальна ветеринарна профілактика
 
Імунологія репродукції тварин
Діагностика і терапія внутрішніх хвороб дрібних тварин
Діагностика і терапія внутрішніх хвороб коней
 
Транскордонні інфекційні хвороби тварин
Спеціальна епізоотологія
Зоонози та ветеринарна охорона здоров'я
 
Клінічна ветеринарна фармакологія
Лікарські та отруйні рослини
Інтерпретація біохімічних досліджень
 
Інвазійні хвороби непродуктивних тварин
Інвазійні хвороби продуктивних тварин і риб
Інвазійні хвороби свиней
 
Ветеринарно-санітарний контроль безпечності та якості продукції тваринництва
Безпечність та якість харчових продуктів
Гігієна м'яса та м'ясних продуктів
 
Видові хірургічні хвороби тварин з анестезіологією
Хірургічні хвороби дрібних тварин
Хірургічні хвороби продуктивних тварин
 
Біотехнологія відтворення тварин з основами андрології
Біотехнологія розмноження продуктивних тварин
Біотехнологія розмноження коней
 
Глобальна паразитологія
Паразитологія та інвазійні хвороби коней
Управління у ветеринарній медицині
 
Інфекційні хвороби непродуктивних тварин
Карантинні та інші небезпечні інфекційні хвороби продуктивних тварин
Інфекційні хвороби птиці
 
Професійна юриспруденція, етика та комунікація
Професійна етика лікаря ветеринарної медицини
Ветеринарна етика та комунікація
 
Клінічна ветеринарна патологія
Інтенсивна терапія та реанімація тварин
Хірургічні хвороби коней
 
Ветеринарна перинатологія
Ветеринарна клінічна дерматологія та алергологія
Ветеринарна андрологія
 
Клінічна патофізіологія
Основи патології
Спеціальна патологія
 
Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарна медицина
Судова ветеринарія
Судова ветеринарна танатологія
 
Патологоанатомічна діагностика
Патологоанатомічний розтин
Морфологічна діагностика хвороб тварин