211 Ветеринарна медицина - ОС «магістр» на базі повної загальної середньої освіти

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Управління регіональним розвитком територій
ВКФПМФК 1.Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Фінанси місцевого самоврядування
ВКФПМФК 1. Управління проєктами
ВКФПМФК 1. Управління якістю та сертифікація продукції
ВКФПМФК 1. Основи ветеринарного бізнесу
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація психолога
 
ВКФПМФК 2. Моделювання технологічних процесів
ВКФПМФК 2 Транспортне діловодство
ВКФПМФК 2. Інноваційний менеджмент
ВКФПМФК 2. Агробізнес: оцінка та розвиток
ВКФПМФК 2. Управління проектами в енергетиці
ВКФПМФК 2. Організація бізнесу при виробництві і переробці продукції тваринництва
ВКФПМФК 2. Історія розвитку садівництва, овочівництва і виноградарства
ВКФПМФК 2. Зональні системи землеробства
ВКФПМФК 2. Інформаційні технології в наукових дослідженнях землеустрою
ВКФПМФК 2. Продовольча безпека та виробництво екологічно чистої продукції
ВКФПМФК 2. Планування зеленого будівництва
ВКФПМФК 2. Діяльність психолога-реабілітолога в системі інклюзивної освіти
ВКФПМФК 2. Мехатронні системи
ВКФПМФК 2. Фінансове посередництво
ВКФПМФК 2. Управління розвитком компанії
ВКФПМФК 2. Управління підприємством у бізнес-середовищі
ВКФПМФК 2. Управлінський контроль
ВКФПМФК 2. Професійна юриспруденція, етика та комунікація

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Спеціальна пропедевтика, терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин
ВКФППК 1. Діагностика і терапія внутрішніх хвороб продуктивних тварин
ВКФППК 1. Кардіологія дрібних тварин
 
ВКФППК 2. Гігієна харчових продуктів
ВКФППК 2. Аналіз мікробіологічних ризиків у харчових продуктах і кормах
ВКФППК 2. Гігієна молока та молочних продуктів
 
ВКФППК 3. Сучасні превентивні технології забезпечення здоров'я тварин в промислових умовах
ВКФППК 3. Органічне тваринництво
ВКФППК 3. Добробут у свинарстві
 
ВКФППК 4. Імунологія репродукції тварин
ВКФППК 4. Діагностика і терапія внутрішніх хвороб дрібних тварин
ВКФППК 4. Діагностика і терапія внутрішніх хвороб коней
 
ВКФППК 5. Транскордонні інфекційні хвороби тварин
ВКФППК 5. Спеціальна епізоотологія
ВКФППК 5. Зоонози та ветеринарна охорона здоров'я
 
ВКФППК 6. Клінічна ветеринарна фармакологія
ВКФППК 6. Ветеринарна фармація
ВКФППК 6. Управління маркетингом ветеринарних препаратів
 
ВКФППК 7. Інфекційні хвороби непродуктивних тварин
ВКФППК 7. Інфекційні хвороби птиці
ВКФППК 7. Карантинні та інші небезпечні інфекційні хвороби продуктивних тварин
 
ВКФППК 8. Ветеринарно-санітарний контроль безпечності та якості продукції тваринництва
ВКФППК 8. Безпечність та якість харчових продуктів
ВКФППК 8. Гігієна м'яса та м'ясних продуктів
 
ВКФППК 9. Видові хірургічні хвороби тварин з анестезіологією
ВКФППК 9. Хірургічні хвороби дрібних тварин
ВКФППК 9. Хірургічні хвороби продуктивних тварин
 
ВКФППК 10. Глобальна паразитологія
ВКФППК 10. Паразитологія та інвазійні хвороби коней
ВКФППК 10. Управління у ветеринарній медицині
 
ВКФППК 11. Біостатистика
ВКФППК 11. Ветеринарна етика та комунікація
ВКФППК 11. Професійна етика лікаря ветеринарної медицини
 
ВКФППК 12. Фітотерапія тварин
ВКФППК 12. Інтерпретація біохімічних досліджень
ВКФППК 12. Лікарські та отруйні рослини
 
ВКФППК 13. Ветеринарна перинатологія
ВКФППК 13. Ветеринарна андрологія
ВКФППК 13. Ветеринарна клінічна дерматологія та алергологія
 
ВКФППК 14. Клінічна патофізіологія
ВКФППК 14. Основи патології
ВКФППК 14. Спеціальна патологія
 
ВКФППК 15. Інвазійні хвороби непродуктивних тварин
ВКФППК 15. Інвазійні хвороби продуктивних тварин і риб
ВКФППК 15. Інвазійні хвороби свиней
 
ВКФППК 16. Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарна медицина
ВКФППК 16. Судова ветеринарія
ВКФППК 16. Судова ветеринарна танатологія