206 Садово-паркове господарство - ОС «магістр»

Вибіркові компоненти загальної підготовки університетського каталогу

ВКЗПУК 1. Менеджмент персоналу
ВКЗПУК 1. Бізнес управління
ВКЗПУК 1. Теорія організації

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Моделювання технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Транспортне діловодство
ВКФПМФК 1. Інноваційний менеджмент
ВКФПМФК 1. Агробізнес: оцінка та розвиток
ВКФПМФК 1. Управління проектами в енергетиці
ВКФПМФК 1. Організація бізнесу при виробництві і переробці продукції тваринництва
ВКФПМФК 1. Історія розвитку садівництва, овочівництва і виноградарства
ВКФПМФК 1. Зональні системи землеробства
ВКФПМФК 1. Інформаційні технології в наукових дослідженнях землеустрою
ВКФПМФК 1. Продовольча безпека та виробництво екологічно чистої продукції
ВКФПМФК 1. Планування зеленого будівництва
ВКФПМФК 1. Діяльність психолога-реабілітолога в системі інклюзивної освіти
ВКФПМФК 1. Мехатронні системи
ВКФПМФК 1. Фінансове посередництво
ВКФПМФК 1. Управління розвитком компанії
ВКФПМФК 1. Управління підприємством у бізнес-середовищі
ВКФПМФК 1. Управлінський контроль

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Агротехніка зеленого будівництва
ВКФППК 1. Технології вирощування садивного матеріалу
ВКФППК 1. Методи біотехнології в декоративному розсадництві
 
ВКФППК 2. Садово-паркові культури
ВКФППК 2. Проектування ландшафтних об’єктів
ВКФППК 2. Насінництво і сортознавство квіткових рослин
 
ВКФППК 3. Сучасні тенденції садово-паркового мистецтва
ВКФППК 3. Сади на штучних основах
ВКФППК 3. Контейнерна культура декоративних рослин
 
ВКФППК 4. Вертикальне планування СПО
ВКФППК 4. Будівельна справа
ВКФППК 4. ГІС в садово-парковому господарстві
 
ВКФППК 5. Садово-паркові композиції
ВКФППК 5. Комп’ютерні технології проектування природно-заповідних і садово-паркових об’єктів
ВКФППК 5. Проектна графіка
 
ВКФППК 6. Заповідне паркознавство
ВКФППК 6. Паркознавство
ВКФППК 6. Рекреаційне паркознавство