201 Агрономія - ОС «магістр»

Вибіркові компоненти загальної підготовки університетського каталогу

ВКЗПУК 1. Менеджмент персоналу
ВКЗПУК 1. Бізнес управління
ВКЗПУК 1. Теорія організації

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Моделювання технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Транспортне діловодство
ВКФПМФК 1. Інноваційний менеджмент
ВКФПМФК 1. Агробізнес: оцінка та розвиток
ВКФПМФК 1. Управління проектами в енергетиці
ВКФПМФК 1. Організація бізнесу при виробництві і переробці продукції тваринництва
ВКФПМФК 1. Історія розвитку садівництва, овочівництва і виноградарства
ВКФПМФК 1. Зональні системи землеробства
ВКФПМФК 1. Інформаційні технології в наукових дослідженнях землеустрою
ВКФПМФК 1. Продовольча безпека та виробництво екологічно чистої продукції
ВКФПМФК 1. Планування зеленого будівництва
ВКФПМФК 1. Діяльність психолога-реабілітолога в системі інклюзивної освіти
ВКФПМФК 1. Мехатронні системи
ВКФПМФК 1. Фінансове посередництво
ВКФПМФК 1. Управління розвитком компанії
ВКФПМФК 1. Управління підприємством у бізнес-середовищі
ВКФПМФК 1. Управлінський контроль

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Управління ростом і розвитком рослин в технологіях вирощування с.-г. культур
ВКФППК 1. Продуційний процес у технологіях вирощування с.-г. культур
ВКФППК 1. Науково-теоретичне обгрунтування технологій вирощування с.-г. культур
 
ВКФППК 2. Технології органічного рослинництва
ВКФППК 2. Сільськогосподарське дорадництво
ВКФППК 2. Дорадництво
 
ВКФППК 3. Біоенергетичний аналіз інтенсивних технологій в рослинництві
ВКФППК 3. Статистичний аналіз експериментальних даних в рослинництві
ВКФППК 3. Аналіз якості продукції рослинництва
 
ВКФППК 4. Моніторинг управління якістю грунтів
ВКФППК 4. Ґрунти світу
ВКФППК 4. Діагностика і картографування грунтів
 
ВКФППК 5. Біоенергетичні культури
ВКФППК 5. Нішеві культури
ВКФППК 5. Ароматичні культури
 
ВКФППК 6. Кваліфікаційна експертиза сортів рослин
ВКФППК 6. Сортова сертифікація, інспекторський нагляд та контроль в насінництві
ВКФППК 6. Інспектування, контроль і сертифікація у насінництві