Кафедра садівництва і виноградарства

Department of Horticulture and Viticulture

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал
Положення про кафедру

 

Кафедра садівництва і виноградарства є однією з провідних кафедр факультету агротехнологій і природокористування (випускова кафедра). Вона забезпечує підготовку фахівців ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство». Кафедра відповідає за розробку навчальних планів, програм, підготовку дипломних робіт (проектів), проведення навчальних і виробничих практик, організацію роботи екзаменаційних комісій

Історія кафедри, сучасний стан справ, наукові досягнення

Кафедру садівництва і виноградарства, створено за наказом ректора № в 2021 році, яка на факультеті агротехнологій і природокористування є випусковою кафедрою спеціальності: 203 «Садівництво та виноградарство». Крім цього, кафедра здійснює підготовку студентів за спеціальностями: 201 «Агрономія», 101 «Екологія», 202 «Захист і карантин рослин».

В останні роки відбуваються досить швидкі і значні зміни в навчальному процесі, пов'язані з новими вимогами до фахівців сільського господарства, зміною концепції вищої освіти в Україні, загальними інтеграційними процесами. Ці зміни впливають на організацію роботи кафедр, як основної структурної одиниці вищих навчальних закладів, та на їх науково-педагогічний склад. Історія кафедри була створена в 1963 році.

Першим завідувачем кафедри з часу її утворення і до 1970 року був доктор біологічних наук, професор Л.М. Горев. В його творчому добутку понад 150 наукових праць і навчально-методичних розробок з плодівництва та виноградарства. Під його керівництвом підготовлено 6 кандидатів наук.

З 1970 до 1983 рік кафедру очолював доктор сільськогосподарських наук, професор Г.Е. Усик – відомий вчений-овочівник в Україні і далеко за її межами. Автор понад 200 наукових праць – монографій, підручників, наукових та науково-виробничих статей методичних та науково-методичних розробок.

З 1988 до 2000 року кафедру очолював кандидат сільськогосподарських наук, доцент В.Г. Тонкочеєв.

З 2000 року завідувачем кафедри є доктор с-г наук, професор академік Академії наук вищої освіти України, Заслужений діяч науки і техніки, В.І. Овчарук.

За час створення кафедри, в різні роки, на кафедрі працювали доценти Калашнік Д.І., Бескровна В.М., Зацерковний Р.М., Бацей С.І., Хомовський І.Д., Сухолиткий М.Д., Букшій В.Д, асистент – Хоптяр Л.П., лаборант – Дорошенко В.М., Ковальчук С.О.

Навчальну, наукову і методичну роботу на кафедрі забезпечують 6  науково-педагогічних працівиків. Серед них: доктор сільськогосподарських наук, професор – В.І. Овчарук, п'ять кандидатів сільськогосподарських наук, доцентів – О.І. Мулярчук, В.В. Лапчинський, Т.В. Козіна, Т.О. Падалко, В.М. Степанченко. У штаті кафедри старший лаборант – Галицька К.Е. і лаборант Ткачук І.В.

Співробітниками кафедри опубліковано ряд методичних розробок для проведення лабораторних занять з дисциплін – плодівництво, овочівництво, спеціальне плодівництво, розсадництво, селекція плодових і ягідних культур, овочівництво, грибівництво, овочівництво відкритого грунту, овочівництво закритого ґрунту, післязбиральна доробка плодів та інші.

Видано навчальні посібники: «Післязбиральна доробка плодів, овочів та винограду», «Ягідні культури в Україні», «Товарознавство продукції рослинництва», «Субтропічні культури», «Цитрусові та субтропічні плодові культури», «Ягідні культури в селянських і фермерських господарствах України», «Догляд за насадженнями плодових культур» (методичні та практичні поради), «Ягідні культури в Україні», «Овочеві культури в селянських і фермерських господарствах України», «Рекомендації. Технологія вирощування і зберігання овочів і картоплі».

В центрі уваги співробітників кафедри є наукові дослідження по вдосконаленню існуючих і розробки нових технологій вирощування насаджень зерняткових і кісточкових порід та овочевих культур. Розроблено технології вирощування основних ягідних культур. Проводяться дослідження з визначенню оптимальних для зберігання строків збору плодів районованих і перспективних сортів, встановлені раціональні температурні режими зберігання плодів у сховищах з використанням різних пакувальних матеріалів.

Програмою з науково-дослідної роботи з овочівництва є: «Розробка нових та вдосконалення існуючих технологій вирощування коренеплідних, капустяних, гарбузових, бобових, малопоширених овочевих культур та картоплі в умовах Західного Лісостепу України».

З метою зміцнення науково-виробничих зв'язків співробітників кафедри, а також для підвищення ефективності навчального процесу та покращання практичної підготовки студентів, заключено договори про спільну діяльність та договори про створення філіалу кафедри філії – фермерське господарство «Яніс» с. Шалівці Хотинського району Чернівецької області, ТОВ СП «НІБУЛОН» філія Кам'янець-Подільська, ПСП «Константа» Хмельницька область Кам'янець-Подільський район с. Гринчук, ПП Буковина Агросвіт» Чернівецької області, Сокирянського району с. Сербичани, ФГ «Тарас» Чернівецька область Хотинський район с. Білівці.

За кафедрою закріплені п'ять навчальних приміщень, які обладнані стендами за профілем дисциплін і необхідними приладами для проведення лабораторно-практичних занять. Також при кафедрі є теплично-парникове господарство площею 500 м2, яке розміщене на території університету. Теплично-парникове господарство є навчальною базою кафедри під час підготовки спеціалістів зі спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство». Зокрема в теплиці проводяться практичні заняття з дисципліни «Овочівництва закритого ґрунту», де студенти спеціальності під керівництвом професора Овчарук В.І. і доцента Мулярчук О.І. освоюють секрети вирощування розсади, догляду за овочевими культурами, що вирощуються в теплиці в осінньо-зимовий період.

В теплиці, що розташована на території університету, щорічно вирощується розсада овочевих культур, які використовуються в навчальному процесі як наглядний матеріал для проведення лабораторних занять з дисципліни «Овочівництво».

Навчальна робота

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра

 • Картоплярство
 • Плодівництво
 • Овочівництво
 • Овочівництво та плодівництво
 • Радіобіологія Виноградарство
 • Селекція та насінництво овочевих культур
 • Основи наукових досліджень в плодоовочівництві і виноградарстві
 • Овочівництво відкритого ґрунту
 • Розсадництво
 • Помологія
 • Стандартизація та управління якістю плодово-ягідної продукції
 • Ампелографія
 • Товарознавство овочів
 • Спеціальне плодівництво
 • Селекція плодових, ягідних культур та винограду
 • Цитрусові та субтропічні плодові культури
 • Проектування технологічних процесів в овочівництві
 • Технологія зберігання та первинна обробка овочевої продукції
 • Овочівництво закритого ґрунту
 • Органічне овочівництво
 • Товарознавство плодів, ягід та винограду
 • Стандартизація та управління якістю овочевої продукції
 • Проектування технологічних процесів в садівництві і виноградарстві
 • Технологія зберігання та первинна обробка овочевої продукції
 • Овочівництво відкритого ґрунту
 • Помологія Вірусологія плодово-ягідних культур та винограду
 • Малопоширені плодові і ягідні культури
 • Інтенсивне горіхівництво
 • Органічне садівництво
 • Основи наукових досліджень в плодоовочівництві і виноградарстві
 • Методика наукових досліджень
 • Світові агротехнології в овочівництві відкритого і закритого ґрунту
 • Логістика продукції садівництва і овочівництва
 • Вирощування плодових, декоративно-листяних і субтропічних рослин закритого ґрунту Грибівництво
 • Методологія і філософія викладання профільних дисциплін
 • Сучасні агротехнології в садівництві і виноградарстві
 • Післязбиральна доробка овочів
 • Органічне плодівництво і виноградарство
 • Прогресивні технології в розсадництві
 • Ягідництво

Наукова робота

Періодично викладачі кафедри проходять стажування та підвищення кваліфікації в провідних та навчальних закладах регіону і України, а також закордонне стажування, що дає змогу залучати в навчальний процес прогресивні методи  організації і навчання

Основою методичної роботи кафедри є впровадження новітніх методів викладання, підготовка та ефективне використання дидактичних матеріалів у навчальному процесі. Кафедра успішно працює в цьому напрямку. На лекціях і лабораторно-практичних заняттях використовується різноманітний дидактичний матеріал: карти, схеми, стенди, діаграми, рисунки, фотографії

Викладачі кафедри є керівниками дипломних робіт здобувачів вищої освіти ОС «Магістр». Залучення студентів до наукової роботи ще з 2-го курсу дає змогу провести наукові експериментальні  дослідження, зібрати матеріал для дипломних робіт (проектів), проаналізувати всесторонньо наукові джерела та фондові матеріали і підготувати якісну дипломну роботу

Монографії:

М'ялковський Р.О, Овчарук В.І., Безвіконний П.В., Мулярчук О.І., Кравченко В.С. Технологія вирощування ранньої картоплі. Монографія. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019  134 с.

Taras Hutsol, Szymon Glowacki, Krzysztof Mudryk, Serhii Yermakov, Oleg Kucher, Adrian Knapczyk, Oksana Muliarchuk, Olena Koberniuk, Nataliia Kovalenko, Vitalii Kovalenko, Oleh Ovcharuk, Liliia Prokopchuk.Agrobiomass of Ukraine - Energy Potential of Central and Eastern Europe(Engineering, Technology, Innovation, Economics). Monograph. –Warsaw: 2021. – 136р. DOI: 10.22630/SGGW.IIM.ISBN:9788382370201

Патенти

 • Овчарук В.І., Божок А.М. Побутова кругова теплиця. Деклараційний патент на корисну модель № 15291, 2006 р.
 • Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф. Пристрій для вловлювання плодів при збиранні урожаю вібраційними машинами. Патент на корисну модель № 25081 від 2007 р.
 • Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф. Сушарка. Патент на корисну модель № 23395. -  2007 р.
 • Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф. Зернозбиральний комбайн із сушаркою для зерна. Патент на корисну модель № 31208, 2008 р.
 • Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф.ПАТ.38367 України. Побутова сушарка. Подільський держ. аграрно-тех. у-тет. Зареєстровано 12.01.2009.
 • Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф.Пристрій для удобрення і формування кореневої системи плодових і ягідних культур. Патент 16407, 2009 р.
 • Овчарук В.І., Рихлівський І.П., Потапський Ю.В. ПАТ.42453 Україна. Застосування мінікоренеплодів для вирощування моркви. Подільський держ. аграрно-тех. університет. Зареєстровано 10.07.2009 р.
 • Овчарук В.І., Рихлівський І.П., Потапський Ю.В. ПАТ.43016. Україна. Спосіб зберігання коренеплодів моркви. Подільський держ. аграрно-тех. університет. Зареєстровано 27.07.2009 р.
 • Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф. ПАТ.40874.Україна. Сушарка-Водонагрівач. Подільський держ. аграрно-тех. у-тет. Зареєстровано 27.04.2009.
 • Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф. Патент на корисну модель № 56797 пристрій для збирання ягід і цвіту. Подільський державний аграрно-технічний університет, зареєстровано25.01.2011 р.
 • Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф. Патент. Захист систем опалювання і водопостачання від розморожування.
 • М'ялковський Р.О., Овчарук В.І., Житомірський А.В. Спосіб обробітку ґрунту під посадку картоплі. Патент на корисну модель № 106398 зареєстровано 25.04.2016 р. Патент на корисну модель. 2011р.
 • Овчарук В.І., Божок А.М. Патент на корисну модель №63143. Геліо дистилятор. ПДАТУ Зареєстр.26.09.2011 р.
 • Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М. Побутова сушарка. Патент на корисну модель. № 67975 Зареєстр.12.03 2012р.
 • Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Чинчик О.С. Спосіб визначення об'єму рослини. Патент на корисну модель №78384 11.03 2013р.
 • Овчарук В.І., Рихлівський І.П., Потапський Ю.В. Спосіб зберігання моркви. ПАТ. 430164, Д01F 25/00.Патент на корисну модель. №4 2009/14 02683 ; заяв. 24.09/14.
 • М'ялковський Р.О., Овчарук В.І. Пристрій для різання насіннєвої картоплі. Патент на корисну модель №106402 2015 р.
 • М'ялковський Р.О., Овчарук В.І. Спосіб вирощування картоплі. Патент на корисну модель №130296 зареєстровано 10.12.2018 р.

Виховна робота

 • проведення профорієнтаційної роботи шляхом здійснення різноманітних заходів для учнівської молоді з метою популяризації спеціальностей кафедри, залучення майбутніх абітурієнтів до підготовки до вступу і подальшого навчання в університеті
 • реалізація заходів щодо дотримання студентами законодавства України, морально-етичних норм поведінки як в університеті, так і за його межами, дбайливого ставлення до майна Університету
 • виховання високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України в умовах розвитку української державності