Засідання студентського гуртка «Годівельник»

Студентський науковий гурток «Годівельник» кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва навчально-наукового інституту харчових технологій є добровільним науковим об'єднанням здобувачів вищої освіти спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Мета діяльності: залучення талановитої молоді університету до наукової роботи в галузі годівлі тварин Крім того науково-практичний гурток покликаний розвивати навички публічного виступу та самоосвіти, необхідні для захисту кваліфікаційних робіт та подальшої професійної діяльності. Робота у наукових формуваннях допомагає виховувати такі позитивні риси, як самостійність, науковість, доцільність, плановість, відкритість тощо.

17 листопада на засіданні  гуртка було розглянуто тему «Особливості годівлі племінних тварин». До участі у роботі гуртка було запрошено фахівців ТОВ «Поділляплемсервіс»: директора селекційно-племінного відділу Віктора ГАВЩУКА та головного зоотехніка Юрія СВІТАКА. Віктор та Юрій є випускниками Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Зустріч пройшла у форматі онлайн лекції-дискусії.

Віктор Гавщук та Юрій Світак поділились із здобувачами вищої освіти власним досвідом з організації повноцінної годівлі племінних тварин. Особливо цінним для здобувачів вищої освіти було те, що вони мали змогу поставити запитання безпосередньо спеціалістам-практикам та отримати компетентні відповіді щодо організації годівлі племінних тварин.

Наприкінці зустрічі учасники зазначили, що вона була надзвичайно корисною та цікавою. Крім того, захід мотивував до навчання та подальшого професійного розвитку. Проведення подібних зустрічей є особливо актуальним, оскільки потрібно максимально наблизити підготовку фахівців до вимог ринку праці та запропонувати роботодавцям кваліфікованих та перспективних працівників.

Гуртківці щиро подякували Юрію Світаку та Віктору Гавщуку за проведену на високому професійному рівні лекцію-дискусію та наголосили, що мають великі надії на подальшу співпрацю.

 

Керівник гуртка «Годівельник» доцент кафедри технології виробництва і
переробки продукції тваринництва
Віта Бучковська