Академічні читання присвяченні відзначенню 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди

Верховна Рада України 4 листопада 2020 року прийняла Постанову «Про відзначення 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди». 12 жовтня 2022 року Кабінет Міністрів України видав розпорядження «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди». Дата ювілею Сковороди увійшла до переліку ювілейних дат ЮНЕСКО 2022 року. Україна на державному, а ЮНЕСКО на міжнародному рівні шанують пам'ять видатного українського філософа, поета, музиканта, педагога і просвітителя-гуманіста.

Викладачі кафедри права, професійної та соціально-гуманітарної освіти Навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти разом із співробітниками наукової бібліотеки провели 1 грудня 2022 року науково-методичний семінар: «Академічні читання присвячені пам’яті Григорія Сковороди». В роботі семінару прийняли участь представники студентства усіх факультетів та навчально-наукових інститутів університету, викладачі кафедр іноземних мов, математики, інформатики та академічного письма, керівництво Навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти. Разом, у роботі науково-методичного семінару, було залучено біля 100 учасників.

З вітальним словом, від імені ректора університету професора Володимира Іванишина, виступила директорка Центру виховної роботи і соціально-культурного розвитку доцент Ольга ПРОКОПОВА. Вона зазначила, що культова постать Григорія Сковороди посідає вагоме місце в українській та європейській культурі, його новаторські ідеї на 250 років випередили педагогічну науку і практику. Підкреслила, що ЮНЕСКО визнала Сковороду одним з п’яти мудреців світу, які жили за принципом своїх філософських теорій. Разом зі Сковородою до переліку потрапили давньогрецький філософ Сократ, давньокитайський філософ Конфуцій, нідерландський філософ Спіноза та індійський мислитель та громадський діяч Махатма Ганді.

З доповіддю на тему «Знакова постать Григорія Сковороди в український культурі» виступив професор кафедри права, професійної та соціально-гуманітарної освіти Микола ПОПОВИЧ. Він сфокусував увагу учасників семінару на ті головні події у життєвому шляху Сковороди, котрі вплинули на його становлення як мислителя і просвітителя. Розкрив суть головних ідей і концептів з яких складається філософська система Григорія Сковороди. Текст доповіді професора М. Поповича у вигляді статті виставлено на сайті ЗВО «Подільський державний університет». 

Із співдоповіддю «Педагогічні концепти та педагогічна діяльність Григорія Сковороди» виступила доцент кафедри права, професійної та соціально-гуманітарної освіти Оксана ЛЯСКА. Вона акцентувала увагу учасників дискурсу на те що Сковорода застосовував у своїй педагогічній практиці метод пайдеї, який полягає в поєднанні навчання і виховання. О. Ляска зазначила, що Сковорода надавав своїм учням не лише знання, а навчав навчатися, думати. Сковорода проводив заняття на природі, вчив описувати природні явища, встановлювати між ними причино-наслідкові зв’язки. О. Ляска розкрила психолого-педагогічний потенціал концепції «сродної праці» Сковороди, підкреслила доцільність її актуалізації у теорії і практиці навчання та виховання.

Доцент кафедри права, професійної та соціально-гуманітарної освіти Валерій НЕСТЕРЕНКО в своєму виступі розкрив зміст соціально-політичної концепції Григорія Сковороди, його погляди на політику і державу. Сковорода, зазначив В. Нестеренко жив в епоху, коли були знищені усі українські інституції, й Україна повністю втратила рештки автономії. Але, Сковорода не закликав до боротьби за відновлення втраченої Україною автономії. В таких соціальних умовах розум і душевні сили людини, вважав Сковорода, слід спрямовувати на своє самовдосконалення.

У своєму виступі виконувач обов’язки Директора наукової бібліотеки університету доцент Катерина ГОРАШ акцентувала увагу учасників семінару на необхідності їх ознайомлення з творами Григорія Сковороди, які зберігаються в науковій бібліотеці університету. Їх достатньо, для того щоб увійти у той дивовижний духовний світ – світ ідей, думок, переживань, мрій, цінностей і ідеалів, у якому жив Григорій Сковорода.

 

Микола ПОПОВИЧ,

професор кафедри права,

професійної та соціально-гуманітарної освіти

Навчально-наукового інституту

заочної і дистанційної освіти