Засідання вченої ради Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» 29 червня 2023 року

29 червня 2023 року відбулося планове засідання вченої ради Закладу вищої освіти «Подільський державний університет», в якому прийняли участь 58 членів ради із 68.

 

Вчена рада працювала згідно порядку денного:

1. Про результати роботи та перспективи розвитку факультету енергетики та інформаційних технологій (доп. в.о. декана факультету МИХАЙЛОВА Людмила Миколаївна)

2. Виховна робота в університеті у 2022-2023 н.р.: стан та шляхи її удосконалення (доп. в.о. директора центру виховної роботи і соціально-культурного розвитку УКРАЇНЕЦЬ Наталія Володимирівна)

3. Про готовність приймальної комісії університету до проведення вступної кампанії 2023 року (доп. відповідальний секретар приймальної комісії ЗЕЛЕНСЬКИЙ Андрій Вікторович)

В різному вчена рада розглянула і одноголосно прийняла рішення:

- рекомендувати кандидатуру кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри екології і загальнобіологічних дисциплін ПУСТОВОЇ Зої Володимирівни для проходження наукового стажування за грантовою програмою Міжнародного товариства патології рослин в Інституті генетики рослин Польської академії наук (IPG PAS) (м. Познань, Польща) з 04 до 31 серпня 2023 року;

- рекомендувати кандидатуру кандидата філологічних наук, доцента, завідувача кафедри іноземних мов ГУМЕНЮК Ірини Іллівни для проходження закордонного дистанційного стажування у Державному університеті Арізони (Сполучені Штати Америки) з 11 липня до 05 вересня 2023 року;

- затвердити теми дисертаційних робіт аспірантів першого року навчання та індивідуальні плани роботи аспірантів;

- рекомендувати до опублікування електронний збірник матеріалів 2-го Міжнародного круглого столу «Альтернативні джерела енергії в контексті розвитку «зеленої» економіки»;

- рекомендувати до друку Випуск 2, (39) 2023р. фахового електронного наукового журналу «Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка».

Наступними питаннями вчена рада розглянула та затвердила:

- нову редакцію «Положення про організацію підсумкової атестації у Закладі вищої освіти «Подільський державний університет»;

- «Положення про репозитарій Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»;

- нову редакцію «Типового положення про кафедру Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»;

- звіт КУЧЕРА Олега Володимировича, кандидата економічних наук, доцента про участь у програмі міжнародної академічної мобільності «Еразмус+ КА 171 Академічна мобільність персоналу для викладання» в Університеті прикладних наук в Тарнові (Республіка Польща) з 15 до 19 травня 2023 року.

- звіти про дистанційне закордонне стажування доцентів ЛЯСКИ Оксани Петрівни та ТКАЧА Олега Васильовича.

 

 

 

Секретар вченої ради, доцент Олена КОБЕРНЮК