25 квітня 2023 року, відбулося планове засідання вченої ради ЗВО «Подільський державний університет»

Сьогодні, 25 квітня 2023 року, відбулося планове засідання вченої ради Закладу вищої освіти «Подільський державний університет», в якому прийняли участь 56 членів ради із 68.

 

 Вчена рада працювала згідно порядку денного:

  1. Про результати роботи та перспективи розвитку факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві (доп. декан факультету ГОРЮК Віктор Васильович)
  2. Результативність роботи навчально-наукового центру перепідготовки і підвищення кваліфікації та шляхи її вдосконалення (доп. директор центру ФЕДІРКО Павло Петрович)
  3. Результативність роботи аспірантури і докторантури та шляхи її вдосконалення (доп. завідувач аспірантури, докторантури ФЕДОРЧУК Наталія Вікторівна)

 

В різному вчена рада розглянула і одноголосно прийняла рішення:

- рекомендувати доктора філософії ПОЛІЩУК Анастасію Василівну та доцента БОРКОВСЬКУ Валентину Вікторівну для участі у програмі міжнародної академічної мобільності «Еразмус+К107 Академічна мобільність для студентів та персоналу» з метою стажування в Політехнічному університеті в Картахені (Іспанія) з 08 до 12 травня 2023 року;

- рекомендувати доцента КУЧЕРА Олега Володимировича для участі у програмі міжнародної академічної мобільності «Еразмус+ КА 171 Академічна мобільність для студентів та персоналу» з метою викладання в Університеті прикладних наук в Тарнові (Республіка Польща) з 15 по 19 травня 2023 року;

- рекомендувати до опублікування електронні збірники матеріалів конференцій;

-  рекомендувати до друку міжнародну колективну  монографію «Інновації в сучасній освіті: методологія, технологія, дидактичні та виховні аспекти» за загальною редакцією професора ІВАНИШИН Володимира Васильовича;

- рекомендувати до друку колективну  монографію «Філологічні дисципліни в закладі вищої освіти: лінгводидактичні аспекти» за загальною редакцією ГУМЕНЮК Ірини Іллівни;

- рекомендувати до друку монографію «Обліково-аналітичне забезпечення ефективності витрат виробництва продукції рослинництва» кандидата економічних наук, доцента СТЕНДЕР Світлани Василівни.

 

 Також, вчена рада розглянула та затвердила звіти про стажування доцентів МУШИНСЬКОГО Андрія Броніславовича; КАРЧЕВСЬКОЇ Тетяни Миколаївни; ПРОСЯНОГО Сергія Борисовича про дистанційне закордонне стажування в Інституті паразитології, Біологічному центрі Чеської Академії наук (м. Чеське Будейовіце, Чеська Республіка).

 

 

Секретар вченої ради,  доцент                               Олена КОБЕРНЮК