Шановні британські, американські та канадійські друзі!

Український народ щиро вдячний вам за рівень миро творчості та підтримку у боротьбі з російською агресією. Щодня в російсько-українській війні гинуть найкращі сини і дочки України. Наша доля і честь боронити зі зброєю в руках незалежність і державність українського народу від Росії. Ви не лише відіграєте активну, стабілізуючу роль у сприянні та підтримці миру, безпеки та доброго врядування в Україні, але й є ключовими учасниками і партнерами у виживанні країни: соціально-економічному розвитку, особливо у сфері охорони здоров’я, підтримці українських громадян у ваших країнах та освіті.

Щиро дякуємо Об’єднаному Королівству Великобританії та Північної Ірландії, особливо королівській родині, Борису Джонсону, Ліз Трасс, Ріші Сунаку та Роберту Воллесу. Україні пощастило мати такого друга, як Велика Британія. Британці всіляко підтримують Україну, зокрема, допомагають в обороні, підготовці українських військовослужбовців та підтримують українців, які постраждали від війни. Тільки з вами, дорогі друзі, ми до кінця будемо прагнути «розширити силу, багатство і простір української нації».

Подяка уряду США в особах Джо Байдена, Ентоні Блінкена та Ллойда Остіна за політичну підтримку, військову та фінансову допомогу Україні та українським громадянам.

Дякуємо Канаді за те, що ви надали нам військову техніку, необхідну для захисту нашого суверенітету, свободи та незалежності, а також підтримуєте український народ, який постраждав від війни.

Це більше ніж партнерство. Це як родичі, незалежно від відстані.

Завдяки вам ми відчуваємо, що не залишилися самі перед таким ворогом, як Росія.

Ще раз дякуємо. Перемога буде за нами!

Слава Україні! Слава Нації!

 

Dear British, American and Canadian friends!

Ukrainian people sincerely thank you for the level of peacekeeping and support in the fight against Russian aggression. Every day the best sons and daughters of Ukraine perish in the Russia-Ukraine war. It is our fate and honour to defend with arms the independence and statehood of the Ukrainian nation from Russia. You are not only playing an active, stabilizing role in the promotion and subsistence of peace, security, and good governance in Ukraine but also serving as a key contributor and partner in the country's survival: socioeconomic development, especially in the area of health, support of Ukrainian citizens in your countries and education.

Heartfelt thanks to Great Britain, especially to Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak and Robert Wallace. Ukraine is lucky to have such a friend as Great Britain. British people support Ukraine in every possible way, in particular, defence assistance, training of Ukrainian servicemen and supporting Ukrainians suffering from war.  Only with you, our dear friends, we shall strive to the very end "to expand the power, wealth and space of the Ukrainian nation".

Thanks and appreciation to the government of The USA Joe Biden, Antony Blinken and Lloyd Austin for political support, and military and financial assistance to Ukraine and Ukrainian citizens.

Thank you, Canada for providing us with the military equipment we need to defend our sovereignty, freedom, and independence and welcoming Ukrainian people who suffered from war.

This is more than a partnership. It's like being relatives, regardless of the distance.

Thanks to you we feel that we are not left alone in facing such an enemy as Russia.

Once again, thank you. Victory shall be ours!

Glory to Ukraine! Glory to the Nation!