Відбулося обговорення проєктів освітньо-наукових програм

15 березня 2021 року в режимі відеоконференції із використанням платформи Zoom відбулося обговорення проєктів освітньо-наукових програм підготовки фахівців за спеціальностями «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та «Ветеринарна медицина», участь у якому взяли: в.о. директора коледжу ПДАТУ Новак М.М.; декан факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві, доцент Цвігун О.А.; гарант освітньо-наукової програми ТВППТ, професор Приліпко Т.М.; члени проєктних груп – доценти Димчук А.В., Євстафієва Ю.М. (ТВППТ); професор Супрович Т.М., доценти Горюк В.В., Керничний С.П., Карчевська Т.М. (ВМ); здобувачі вищої освіти Дулкай Є.І., Гандзюк Т.О.

Під час конференції обговорювалися питання, що стосуються якості підготовки докторів філософії та їх подальшого працевлаштування. Учасники конференції проаналізували зміст освітніх компонентів та фахових компетентностей, акцентували увагу на нормативних та вибіркових дисциплінах та інтернаціоналізації освітньо-наукових програм.

Доцент кафедри
технології виробництва продукції тваринництва та кінології
А.В. Димчук