Практичне заняття студентського наукового гуртка «Оперативна хірургія»

 

«Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії та анестезіологією» є однією із базових клінічних дисциплін при підготовці ветеринарних лікарів. Її роль важко переоцінити, оскільки вона дає знання, що дозволяють надавати ефективну допомогу тваринам за різних патологічних станів.

Проте для виконання хірургічної роботи необхідно мати не лише високу теоретичну підготовку, але також вміти використовувати свої знання на практиці.

Це досягається засвоєнням здобувачем освіти лекційного матеріалу та роботою на лабораторних заняттях. Разом з тим, аудиторні заняття не можуть забезпечити студента повним обсягом знань та вмінь з дисципліни. Потрібна практика.

Під час навчального року здобувачі факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві ЗВО «ПДУ» мають можливість спробувати себе у хірургічній роботі та набути необхідних навичок виконання оперативних втручань на заняттях гуртка «Оперативна хірургія».

За багаторічний період функціонування хірургічного гуртка, різними поколіннями студентів під керівництвом кандидата ветеринарних наук, доцента Олександра Степанова були виконані сотні оперативних втручань на тваринах різних видів. Значна частина операцій знята на відео і викладена на YouTube-каналі керівника гуртка (Docent Stepanov). Їх побачило багато мільйонів глядачів з усього світу.

У ветеринарній хірургії найпоширенішим оперативним втручанням є оваріогістеректомія сук та кішок. Найчастіше операцію виконують з метою недопущення безконтрольного розмноження цих тварин. У зв’язку із особливостями функціонування репродуктивної системи одна самка може дати життя сотням нащадків. Це загрожує поширенням небезпечних хвороб і погіршує умови проживання людей. Крім того, у багатьох випадках сук та кішок стерилізують з лікувальною метою за різних патологічних станів або для попередження розвитку хвороби у майбутньому.

Після ознайомлення з показаннями до стерилізації, анатомо-топографічними даними та технікою операції, на бажання власника тварини гуртківцями під керівництвом доцента Олександра Степанова була виконана оваріогістеректомія кішки. Операція проводилася відповідно до вимог гуманного відношення до тварини з дотриманням необхідної хірургічної техніки.

Інформацію підготував

канд. вет. наук, доцент

кафедри ветеринарного акушерства,

внутрішньої патології та хірургії

Олександр СТЕПАНОВ