Наукова інтернет-конференція «Вплив годівлі і біотехнологічних аспектів на формування продуктивності тварин»

На факультеті ветеринарної медицини і технологій у тваринництві вже стало доброю традицією проведення наукових конференцій за результатами вивчення дисциплін.

28 квітня 2021 року доценти кафедри технології виробництва продукції тваринництва та кінології Бучковська В.І. та Євстафієва Ю.М. провели онлайн наукову інтернет-конференцію для здобувачів вищої освіти на тему «Вплив годівлі і біотехнологічних аспектів на формування продуктивності тварин» з дисциплін «Годівля тварин та технологія кормів», та «Біотехнологія», у якій взяли участь 16 здобувачів вищої освіти денної форми навчання спеціальності 204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, які здобувають ступінь бакалавра. Вперше цього року до них приєдналися учні 10 та 11 класу Подільського ліцею Староушицької селищної ради.

Живлення є однією з найважливіших фізіологічних функцій організму тварини. Тому, повноцінна годівля як організоване, контрольоване і регульоване живлення сільськогосподарських тварин повинна забезпечувати умови для збереження їх здоров'я, прояву високої продуктивності й відтворної здатності, а також удосконалення існуючих і створення нових порід. Живлення – це комплекс тісно пов'язаних між собою процесів: поїдання корму, його зміни у травному каналі, всмоктування, перетворення речовин, що надійшли з ним. Змінюючи кількість і властивості кормів та умови годівлі, можна впливати на живлення у різних напрямах, посилювати чи гальмувати перетворення певних речовин протягом обміну, а також посилювати процеси їх синтезу або розпаду і, таким чином, забезпечувати утворення тваринами продукції – м'яса, молока, вовни, яєць тощо.…

Біотехнологія є невід'ємною складовою сучасного етапу нашого життя. Біотехнологія представляється «країною контрастів», сполучення самих передових досягнень науково-технічного прогресу з певним поверненням до минулого, що виражається у використанні живої природи як джерела корисних для людини продуктів замість хімічної індустрії. Значні контрасти характерні для біотехнології й у відношенні необхідних для її розвитку фінансових засобів, сировинних матеріалів і кадрів. Є біотехнологічні розробки, що вимагають досить значних капіталовкладень, концентрації зусиль великих колективів науковців, інженерно-технічних і управлінських кадрів, дорогої сировини й устаткування. Вона відкриває нові обрії перед людським розумом.

Конференція проходила жваво, учасники отримали багато цікавої інформації. Також ми запросили учнів Подільського ліцею до нашої великої родини Подільського державного аграрно-технічного університету. Бажаємо молодим науковцям подальших творчих здобутків та міцного здоров'я!!!

К.с.г.н., доценти кафедри технології виробництва продукції тваринництва та кінології
Євстафієва Ю.М. та Бучковська В.І.