ВІДБУВСЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР НА ТЕМУ: «УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ СИСТЕМАМИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ І НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ»  ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» І 051 «ЕКОНОМІКА»

 

 Кафедри навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів  всебічно підтримують зв’язки між навчальним закладом та потенційними роботодавцями, випускниками, академічною спільнотою. Викладачі кафедр активно співпрацюють із науковими установами, організаціями, асоціаціями, органами місцевого самоврядування. Спільно проводяться наукові дослідження, практичні семінари. Викладачі кафедр і здобувачі вищої освіти проходять стажування. З метою залучення роботодавців-практиків до підготовки фахівців, і розвитку освітніх програм «Менеджмент»  та “Економіка”, постійно проводяться зустрічі, лекційні заняття, тренінги з представниками бізнесу, які діляться власним досвідом, мотивуючи здобувачів до саморозвитку, створення власних стартапів та реалізації підприємницьких ідей, поглиблення наукових досліджень. 

28 вересня 2023 р. у навчально-науковому інституті бізнесу і фінансів ЗВО «ПДУ» відбувся науково-практичний семінар на тему: «Управління виробничими системами: теоретико-методичні і науково-практичні підходи» для здобувачів вищої освіти спеціальностей 073 «Менеджмент» і 051 «Економіка».

Спікерами виступили:

ЧОРНОБАЙ Микола Миколайович, кандидат економічних наук, доцент, економіст ТОВ "ТП "Агрохім-Партнер" (випускник нашого університету спеціальності «Менеджмент організацій», 1996 р.; доцент кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 2000-2018 рр.).

ЧИКУРКОВА Алла Дмитрівна, доктор економічних наук, професор, Гарант ОП Менеджмент.

КОРЖЕНІВСЬКА Наталія Леонідівна, доктор економічних наук, професор, Гарант ОП Економіка.

Для обговорення спікерами було запропоновано такі питання:

  1. Поняття виробничих систем.
  2. Технології та інструменти управління.
  3. Економічне управління підприємствами.
  4. Економічні ризики та інноваційні підходи до управління.

Компанія ТОВ "ТП "Агрохім-Партнер" є дистриб’ютором добрив, мікродобрив, інокулянтів українського та іноземного виробництва, насіння і засобів захисту рослин. Крім того, це сервісна компанія, яка завдяки широкому спектру послуг (агропідтримка, юридичний та бухгалтерський супровід, технічна підтримка), разом з партнерами змінює підходи до ведення бізнесу для того, щоб стабільно отримувати прибуток з урахуванням економічних, соціальних та екологічних викликів.

При дискусії були розглянуті питання підготовки фахівців для аграрної галузі, важливість навчання та самонавчання, особливості аналізу економічних процесів, управління ризиками у виробничих системах.

Для аспірантів важливо знати не тільки основні положення, характерні для написання дисертаційного дослідження, але й мати загальне уявлення про методологію науково-дослідної роботи та наукової творчості, здобуття досвіду в організації своєї роботи, у використанні методів наукового пізнання та застосуванні логічних законів і правил на прикладі господарюючих суб’єктів. Інтеграція наукової, загальної і професійної освіти не лише сприяє значному підвищенню мотивації до отримання знань і формування відповідних компетенцій, але є й стимулом інноваційного змісту освіти в цілому.

До дискусії долучилися здобувачі вищої освіти, викладачі кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, а також кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  

 

Завідувач кафедри менеджменту, публічного управління

та адміністрування Алла ЧИКУРКОВА